Uk & Puk certificeringstrajectenUk & Puk

1. Officieel certificeringstraject Uk & Puk

Ook gecertificeerd met Uk & Puk werken? Volg het officiële certificeringstraject, voor organisaties die nog geen voortraject hebben gevolgd.

Het traject duurt 24 maanden en bestaat uit:

13 groepsbijeenkomsten van minimaal 3,5 uur

6 individuele consulten op de werkvloer

3 quickscans op de groep van de deelnemer

Indicatie van kosten: € 2699,00 per persoon (prijspeil 2017 en BTWvrij)

Dit bedrag is inclusief deelnemersmap, erkend VVE-certificaat en andere trainingsmaterialen en uitgaande van het uitvoeren van een quickscan in 1 groep.

Studiebelasting

Voor het gehele traject:  75 uur, zijnde:

3 uur per bijeenkomst:
0,5 uur leeswerk per bijeenkomst
2,0 uur verwerking opdrachten op de werkvloer

6 uur individuele coaching op de werkvloer

——————————————————

2. Instroomgroep

Speciaal voor organisaties die al gecertificeerd met Uk & Puk werken (of minimaal halverwege traject 1 zijn) bieden we een instroomgroep Uk & Puk aan voor de medewerkers die nog niet gecertificeerd zijn.

Het traject beslaat 12 maanden en bestaat uit:

7 groepsbijeenkomsten van 3 uur

4 individuele consulten op de werkvloer

Indicatie van kosten:  € 1950,00 per persoon (prijspeil 2017 en BTWvrij)

Dit bedrag is inclusief deelnemersmap, erkend VVE-certificaat en andere trainingsmaterialen.

Studiebelasting

Voor het gehele traject: 43 uur

3 uur per bijeenkomst
0,5 uur leeswerk per bijeenkomst
2,0 uur verwerking opdrachten op de werkvloer

4 uur individuele coaching op de werkvloer

——————————————————

3. Koptraining Uk & Puk

Speciaal voor pedagogische beroepskrachten die de Basistraining VierVVE met een certificaat hebben afgesloten is de koptraining ontwikkeld. In deze training wordt ingezoomd op het werken met de methode Uk & Puk vanuit het geleerde in de Basistraining VierVVE

Het traject beslaat 6-8 maanden en bestaat uit:

4 groepsbijeenkomsten van 7 uur (incl. lunch)

3 individuele consulten op de werkvloer a 1 uur

eindbijeenkomst 2,5 uur

Kosten: € 1795,00 per persoon (prijspeil 2017 en BTWvrij)

Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, erkend VVE-certificaat en lunch)

Studiebelasting

Voor het gehele traject: 41 uur

3 uur per bijeenkomst
0,5 uur leeswerk per bijeenkomst
2,0 uur verwerking opdrachten op de werkvloer

2,5 uur voor de eindbijeenkomst

3 uur individuele coaching op de werkvloer

——————————————————

puk

Voor alle drie de trajecten geldt:

  • dat dit alle drie BTW vrije opleidingen zijn
  • dat we starten bij minimaal 8 deelnemers
  • dat je je ook als particulier kunt aanmelden, mits je minimaal 2 dagdelen per week stage kunt lopen gedurende het opleidingstraject bij een organisatie die gecertificeerd met Uk & Puk werkt (evt kunnen wij hierin bemiddelen)dat hoe eerder je je aanmeld hoe eerder we kunnen beginnen
  •  dat we in overleg dagen, tijdstippen en een locatie voor de groepsbijeenkomsten vastleggen
  • dat het een van de beste investeringen in je toekomst in de kinderopvang is
  • dat een gespreide betaling via automatische incasso tot de mogelijkheden behoort
  • dat JIJ het verschil kunt maken voor de ontwikkeling van de kinderen in je groep
  • dat het begint met je aan te melden als geïnteresseerde via onderstaande knop (en dat dat je nog nergens toe verplicht)