Stichting Jonge Kind Centrum i.o.

Voor ouders biedt Stichting Jonge Kind Centrum i.o. ouder-kind programma’s aan die de brede ontwikkeling van jonge kinderen ondersteunt en stimuleert. Het doel van de Stichting Jonge Kind Centrum i.o. is dat deze op een laagdrempelige manier bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van jonge kinderen zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zonder achterstanden met basisonderwijs kunnen starten. De Stichting heeft tevens een signalerende en doorverwijzende rol wanneer ouders en kinderen problemen ervaren.

Zij beoogt dit doel te bereiken door middel van het aanbieden van ontwikkelingsstimulerende activiteiten voor het kind, uitgevoerd in samenwerking met de ouder(s).

Er zijn ouder-kind activiteiten voor ouders met hun baby (Babyclub), dreumes (Dreumesfun) en peuter (Peutersteps). Alle programma’s gaan uit van de doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen zoals in Nederland gehanteerd worden. Dit betekent concreet dat er voldoende en gericht aandacht is voor taal en spraakontwikkeling, motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en (ontluikend) rekenen.

Ook richt de Stichting zich op de voorlichting van ouders door middel van verzorgen van ouder informatieavonden over onderwerpen waar zij behoefte aan hebben, bijvoorbeeld, (door) slapen, voeding, opvoeiding, etc.

De Stichting Jonge Kind Centrum i.o. biedt tevens een ondersteuning van het ontstaan van sociale netwerken welke belangrijk zijn in de ontwikkeling van het jonge kind en ter ondersteuning van ouders in hun ouderschap.