Mijn naam is Anneke Wijngaarden.

Voor het JKC voor professionals verzorg ik, onder andere, de training  “Babyclub Excellente Beroepskracht”, “Knap Lastig!? voor BSO medewerkers en de workshops: ‘Loose Parts’ en ‘Risicovol Spel’.

Ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs, maar ontdekte al snel dat mijn hart ligt bij het jonge kind. Naast het kleuteronderwijs heb ik ook ervaring als VVE-adviseur op peuterspeelzalen. Ik vertaal graag visie en theorie naar praktische tips die gemakkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. Werken met jonge kinderen is ontzettend verantwoordelijk werk, maar tegelijk zo ontzettend mooi! Ik hoop mijn passie over te kunnen brengen.

Ik vind een training of workshop geslaagd als men geïnspireerd is en de volgende dag gelijk met de opgedane kennis aan de slag kan. Spelend de ontwikkeling stimuleren is mijn specialisatie.

Ik vind het erg belangrijk om mij te blijven verdiepen in de wereld van het jonge kind en volg daarom regelmatig trainingen en opleidingen.

Ik hoop je binnenkort te mogen ontmoeten tijdens een workshop of training.


Mijn naam is Annieke Bruijnis – Palland.

Ik heb 10 jaar in Zwolle als pedagogisch professional in de kinderopvang gewerkt. In het laatste jaar volgde ik de trainingen ‘Babyclub Excellente beroepskracht’ en ‘Oog voor Interactie’ verzorgd door Anneke en Marije van het Jonge Kind Centrum. In het jaar dat ik de trainingen heb afgerond kreeg mijn man een baan aangeboden op Curaçao. En ja, dat wilden we! Dit betekende voor mij wel dat ik moest stoppen met mijn baan in de kinderopvang en iets anders moest gaan zoeken op dit mooie tropische eiland. Direct besloot ik om het trainingsmateriaal van de gevolgde training mee te nemen naar Curaçao. Wie weet kon ik mijn opgedane kennis daar in gaan zetten. En zo geschiedde.

Mede vanuit het Jonge Kind Centrum ontwikkel en geef ik nu trainingen omtrent de interactievaardigheden op Curaçao. Mijn expertise ligt bij baby’s, dreumesen en peuters. Naast pedagogisch medewerkers wil ik hiermee ook de ouders bereiken. De inhoud van mijn trainingen zijn geïnspireerd op de visie van Emmi Pikler. Haar uitspraak: ‘Wereldvrede begint op de commode!’ vind ik subliem en onderschrijf ik van harte.

Ik wil graag bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van de jongste dushi’s van Curaçao. Zodat al die lieve kinderen gezien, gehoord en serieus genomen worden door hun liefdevolle, sensitieve, kindvolgende ouders, verzorgers en juffen. Dit wil ik bereiken door het creëren van bewustwording en kennisvergroting over de behoeftes van 0 tot 4 jarigen en het eigen maken van de interactievaardigheden.


Mijn naam is Lianne Koetsier

Al ruim 14 jaar ben ik vol passie werkzaam in de kinderopvang, begonnen als pedagogisch professional op de groep, sinds 2018 als zelfstandig pedagogisch coach en nu ook als trainer voor het JKC.

Jonge kinderen maken grote ontwikkelingen door, mijn missie is ieder daarvan bewust te maken. Bewust handelen is de sleutel tot succes!

Ieder kind en iedere professional is uniek. Allen hebben wij wat moois te brengen voor de ontwikkeling van de kinderen. Mijn dag kan niet meer stuk als de pedagogisch professional de opgedane kennis gelijk in kan zetten in de praktijk en ziet hoe een kind daarin ontspannen en vanuit plezier kan groeien.

Afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als VVE-coördinator, coördinator voorschool, leidinggevende, video interactie begeleider (VIB) en pedagogisch coach. Al deze waardevolle ervaringen neem ik mee tijdens de trainingen/workshops bij het JKC.

Naast de waardevolle trainingen/workshops voor het JKC, ben ik actief als zelfstandig pedagogisch coach in de kinderopvang. Door mijn jaartrajecten coach ik de professionals door ze te prikkelen, te laten reflecteren en in actie te komen om de kinderen de juiste ondersteuning te bieden.


Mijn naam is Marije Magito.

Vanuit het JKC voor professionals verzorg ik trainingen in de kinderopvang.

Mijn expertise ligt bij de invoering van vroeg- en voorschoolse educatie in de kinderopvang. Met mijn jarenlange ervaring als leidinggevende in de kinderopvang weet ik waar de knelpunten bij implementatie van VVE trajecten (kunnen)  liggen en weet ik daar op creatieve wijze samen met pedagogisch medewerkers en management oplossingen voor te bedenken. De cultuur van de kinderopvang verschilt van de cultuur binnen peuterspeelzaal en basisonderwijs. Met mijn ervaring weet ik bruggen te slaan tussen partijen zodat tot samenwerking kan worden gekomen in het kader van doorgaande leerlijn.

Binnen het Jonge Kind Centrum onwikkelen we zelf trainingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld workshops en trainingen voor baby- en dreumesgroepen ontwikkeld. Hieronder valt ook de training “Babyclub® Excellente Beroepskracht“, een training (met opvolging) die IKK proof is en dus op de lijst van FCB vermeld staat.

Je kunt mij tegenkomen bij de trainingen ‘DE dreumes’, de IKK (FCB geaccrediteerde) training ‘Babyclub Excellente Beroepskracht’ en trainingen speciaal op maat gemaakt voor jouw kinderopvangorganisatie

Wat ik ook doe:

  • begeleiding van intervisiegroepen directeur/bestuurders kinderopvang
  • samen met collega Betsy van de Grift organiseren we meerdaagse leergangen voor managers in de kinderopvang en voor directeuren/bestuurders in de kinderopvang
  • organiseren van studiereizen naar onder andere Leuven en Portugal
  • dagvoorzitter, gespreksleider bij kinderopvanggerelateerde bijeenkomsten