Mijn naam is Anneke Wijngaarden.

Voor het JKC voor professionals verzorg ik, onder andere, de training  “Ontwikkelingsstimulerend werken met baby’s” en de workshops: Loose Parts en de Inspiratieworkshop “Ontwikkelingsstimulerend werken met baby’s”.

Ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs, maar ontdekte al snel dat mijn hart ligt bij het jonge kind. Naast het kleuteronderwijs heb ik ook ervaring als VVE-adviseur op peuterspeelzalen. Ik vertaal graag visie en theorie naar praktische tips die gemakkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. Werken met jonge kinderen is ontzettend verantwoordelijk werk, maar tegelijk zo ontzettend mooi! Ik hoop mijn passie over te kunnen brengen.

Ik vind een training of workshop geslaagd als men geïnspireerd is en de volgende dag gelijk met de opgedane kennis aan de slag kan. Spelend de ontwikkeling stimuleren is mijn specialisatie.

Ik vind het erg belangrijk om mij te blijven verdiepen in de wereld van het jonge kind en volg daarom regelmatig trainingen en opleidingen.

Ik hoop je binnenkort te mogen ontmoeten tijdens een workshop of training.


Mijn naam is Annieke Bruijnis – Palland.

Ik heb 10 jaar in Zwolle als pedagogisch professional in de kinderopvang gewerkt. In het laatste jaar volgde ik de trainingen ‘Babyclub Excellente beroepskracht’ en ‘Oog voor Interactie’ verzorgd door Anneke en Marije van het Jonge Kind Centrum. In het jaar dat ik de trainingen heb afgerond kreeg mijn man een baan aangeboden op Curaçao. En ja, dat wilden we! Dit betekende voor mij wel dat ik moest stoppen met mijn baan in de kinderopvang en iets anders moest gaan zoeken op dit mooie tropische eiland. Direct besloot ik om het trainingsmateriaal van de gevolgde training mee te nemen naar Curaçao. Wie weet kon ik mijn opgedane kennis daar in gaan zetten. En zo geschiedde.

Mede vanuit het Jonge Kind Centrum ontwikkel en geef ik nu trainingen omtrent de interactievaardigheden op Curaçao. Mijn expertise ligt bij baby’s, dreumesen en peuters. Naast pedagogisch medewerkers wil ik hiermee ook de ouders bereiken. De inhoud van mijn trainingen zijn geïnspireerd op de visie van Emmi Pikler. Haar uitspraak: ‘Wereldvrede begint op de commode!’ vind ik subliem en onderschrijf ik van harte.

Ik wil graag bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van de jongste dushi’s van Curaçao. Zodat al die lieve kinderen gezien, gehoord en serieus genomen worden door hun liefdevolle, sensitieve, kindvolgende ouders, verzorgers en juffen. Dit wil ik bereiken door het creëren van bewustwording en kennisvergroting over de behoeftes van 0 tot 4 jarigen en het eigen maken van de interactievaardigheden.


Mijn naam is Joan Samuel en ik geloof dat elke opvoeder het beste wil voor het kind.

Mijn motto is een uitspraak van Maya Angelou: ‘If you know better, you do better’. Ik gun kinderen bewuste en bekwame pedagogisch medewerkers die kinderen het beste uit zichzelf laten halen en hun talenten laten ontdekken. Op die manier kunnen kinderen groot worden met een goed gevoel over zichzelf en daarmee staan ze positief in het leven.

Voor het JKC voor professionals verzorg ik trainingen aan professionals in de kinderopvang. Mijn expertise ligt op het vlak van interactievaardigheden, de basis in het werken en omgaan met kinderen. Van het begeleiden met behulp van video-interactiebegeleiding (VIB) gaat mijn hart sneller kloppen! Leren en groeien aan de hand van filmbeelden van jezelf! Ik heb het zelf ervaren en denk dat het een van de beste en krachtigste methoden is om te leren en nieuwe inzichten op te doen!

Met mijn afgeronde studie pedagogische wetenschappen heb ik eerst in het welzijnswerk gewerkt. Sinds 2000 werk ik in de sector kinderopvang. Ik heb gewerkt als leidinggevende gecombineerd met pedagogisch inhoudelijke taken. Ik vind het belangrijk om aandacht te besteden aan de ontwikkeling en groei van kinderen èn medewerkers. Ik streef ernaar mensen de ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen en ik geloof erin mensen zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen ontwikkeling. Op die manier ontstaat de meeste ruimte om te leren. Opbouwende feedback en een beetje humor werken daarbij alleen maar motiverend.

Mijn leidinggevende taken heb ik na 15 jaar losgelaten en werk ik momenteel in de kinder- en VVE peuteropvang als coach, video-interactiebegeleider (A.I.T. gecertificeerd) en aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Geïnspireerd en enthousiast door wat ik heb ervaren en geleerd tijdens mijn opleidingen en op de werkvloer, heb ik in 2016 besloten mijn eigen bedrijf Beeldig Coachen te starten. Met Beeldig Coachen help ik onder andere ouders met alledaagse opvoedvragen en beeldcoaching (= video-interactiebegeleiding) is daarbij een belangrijk instrument.

Mijn overtuiging is dat er altijd wat valt te leren, ik geloof in een leven lang leren en dit breng ik ook voor mezelf in praktijk!

Tot ziens in de training!


Mijn naam is Lianne Koetsier

Al ruim 14 jaar ben ik vol passie werkzaam in de kinderopvang, begonnen als pedagogisch professional op de groep, sinds 2018 als zelfstandig pedagogisch coach en nu ook als trainer voor het JKC.

Jonge kinderen maken grote ontwikkelingen door, mijn missie is ieder daarvan bewust te maken. Bewust handelen is de sleutel tot succes!

Ieder kind en iedere professional is uniek. Allen hebben wij wat moois te brengen voor de ontwikkeling van de kinderen. Mijn dag kan niet meer stuk als de pedagogisch professional de opgedane kennis gelijk in kan zetten in de praktijk en ziet hoe een kind daarin ontspannen en vanuit plezier kan groeien.

Afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als VVE-coördinator, coördinator voorschool, leidinggevende, video interactie begeleider (VIB) en pedagogisch coach. Al deze waardevolle ervaringen neem ik mee tijdens de trainingen/workshops bij het JKC.

Naast de waardevolle trainingen/workshops voor het JKC, ben ik actief als zelfstandig pedagogisch coach in de kinderopvang. Door mijn jaartrajecten coach ik de professionals door ze te prikkelen, te laten reflecteren en in actie te komen om de kinderen de juiste ondersteuning te bieden.


hetjkcMijn naam is Linda Kooijman.
Vanuit het JKC voor professionals verzorg ik trainingen in de kinderopvang en daarnaast verzorg ik vanuit “Kleine Munchkin” ouder en kind programma’s voor baby’s. Mijn expertise ligt bij het stimuleren van de ontwikkeling bij baby’s en dreumesen. Met mijn ervaring als docent voor ouder en kind programma’s weet ik ouders en pedagogisch medewerkers te enthousiasmeren om spelenderwijs de algehele ontwikkeling van baby’s en dreumesen te stimuleren. Met mijn ervaring weet ik op professionele en praktische wijze een goede vertaalslag te maken, zodat men met deze informatie en vaardigheden in de dagelijkse praktijk zelf aan de slag kan.
Mijn grootste expertise ligt op het terrein van de interactie tussen baby’s en ouders. Sinds 2015 geef ik lessen aan ouders en (zeer jonge) baby’s en ik ben sinds 2016 RGDB gecertificeerd docent babymassage en baby-yoga. Als trainer volg ik jaarlijks cursussen en trainingen om mij inhoudelijk verder te verdiepen, te bekwamen en mijn kennis- en vaardigheden niveau op peil te houden.
Door mijn positieve benadering en enthousiasme weet ik pedagogisch medewerkers enthousiast te maken en te motiveren om met de opgedane kennis aan de slag te gaan.

Mijn naam is Marije Magito.

Vanuit het JKC voor professionals verzorg ik trainingen in de kinderopvang.

Mijn expertise ligt bij de invoering van vroeg- en voorschoolse educatie in de kinderopvang. Met mijn jarenlange ervaring als leidinggevende in de kinderopvang weet ik waar de knelpunten bij implementatie van VVE trajecten (kunnen)  liggen en weet ik daar op creatieve wijze samen met pedagogisch medewerkers en management oplossingen voor te bedenken. De cultuur van de kinderopvang verschilt van de cultuur binnen peuterspeelzaal en basisonderwijs. Met mijn ervaring weet ik bruggen te slaan tussen partijen zodat tot samenwerking kan worden gekomen in het kader van doorgaande leerlijn.

Op het gebied van interactievaardigheden heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van de interactie tussen pedagogisch medewerker en kinderen. Mijn grootste expertise ligt op het terrein van de interactie tussen baby’s en pedagogisch medewerkers. Ik ben sinds 2011 A.I.T gecertificeerd Video Interactie Begeleider (VIB-er) wat betekent dat ik ieder jaar aan twee kwaliteitskringen deelneem om de kwaliteit van de geboden VIB op peil te houden. Daarnaast heb ik de module Very Important Baby gevolgd om mij  verder te bekwamen in het werken met (zeer) jonge baby’s en start ik binnenkort met de  specialisatietraining VIB met baby’s.

Als trainer volg ik ieder jaar cursussen en trainingen om mij inhoudelijk verder te verdiepen, te bekwamen en simpelweg mijn kennis- en vaardighedenniveau op peil te houden. Ook ontwikkelen we binnen het Jonge Kind Centrum zelf trainingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld workshops en trainingen voor babyleidsters ontwikkeld. Hieronder valt ook de training “Babyclub® Excellente Beroepskracht“, een training (met opvolging) die IKK proof is en dus op de lijst van FCB vermeld staat.

Op het gebied van VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie) ben ik Ko-totaal trainer (onder andere Uk & Puk), trainer Peuterplein, VierVVE trainer en verzorg ik de KOP-trainingen (aansluitend op VierVVE) van Uk & Puk en Peuterplein. Hiernaast verzorg ik de interactievaardigheden training “Oog voor Interactie”, DE dreumes, IKK (FCB geaccrediteerde) training Babyclub Excellente Beroepskracht en trainingen speciaal op maat gemaakt voor jouw kinderopvangorganisatie

Wat ik ook doe:

  • Clubhouse Kinderopvang NL
  • begeleiding van intervisiegroepen managers kinderopvang en eigenaren kinderopvang
  • organiseren van studiereizen naar onder andere Leuven en Portugal
  • dagvoorzitter, gespreksleider bij kinderopvang en/of onderwijsgerelateerde bijeenkomsten