Mijn naam is Marije Magito.CRKBO_Docent

Vanuit  “Mooi Werk training & coaching” (onderdeel van het Jonge Kind Centrum) verzorg ik trainingen in de kinderopvang.

Mijn expertise ligt bij de invoering van vroeg- en voorschoolse educatie in de kinderopvang. Met mijn jarenlange ervaring als leidinggevende in de kinderopvang weet ik waar de knelpunten bij implementatie van VVE trajecten (kunnen)  liggen en weet ik daar op creatieve wijze samen met pedagogisch medewerkers en management oplossingen voor te bedenken. De cultuur van de kinderopvang verschilt van de cultuur binnen peuterspeelzaal en basisonderwijs. Met mijn ervaring weet ik bruggen te slaan tussen partijen zodat tot samenwerking kan worden gekomen in het kader van doorgaande leerlijn.

Op het gebied van interactievaardigheden heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van de interactie tussen pedagogisch medewerker en kinderen. Mijn grootste expertise ligt op het terrein van de interactie tussen baby’s en pedagogisch medewerkers. Ik ben sinds 2011 A.I.T gecertificeerd Video Interactie Begeleider (VIB-er) wat betekent dat ik ieder jaar aan twee kwaliteitskringen deelneem om de kwaliteit van de geboden VIB op peil te houden. Daarnaast heb ik de module Very Important Baby gevolgd om mij  verder te bekwamen in het werken met (zeer) jonge baby’s.

Als trainer volg ik ieder jaar cursussen om mij inhoudelijk verder te verdiepen, te bekwamen en simpelweg mijn kennis- en vaardighedenniveau op peil te houden. Zo heb ik in 2015 de opleiding tot TINK trainer (Sardes) gevolgd, heb ik een training voor “Dagvoorzitterschap” gevolgd, heb ik de VIB module “Very Important Baby” bij Korein gevolgd, nam ik deel aan de kwaliteitskring VIB bij Korein en heb ik eind  2015  de opleiding tot trainer “Oog voor Interactie” van het NJI af gerond.

Op het gebied van VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie) ben ik Ko-totaal trainer (onder andere Uk & Puk), VierVVE basistrainer.

Door mijn enthousiasme weet ik pedagogisch medewerkers  te stimuleren, te enthousiasmeren en daag ik hen uit zich te ontwikkelen tot “gespecialiseerde” medewerkers.

Ik ben geregistreerd bij het CRKBO als docent. Daarnaast heeft Mooi Werk training & coaching tevens een instellingsregistratie bij het CRKBO. Dit betekent dat Mooi Werk training & coaching voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en dat trainingen en cursussen BTW vrij kunnen worden aangeboden.