In de Babyclub® voor professionals vind je een aantal workshops en trainingen die voor jou als beroepskracht in de kinderopvang of als gastouder je kennis uitbreidt over hoe baby’s zich ontwikkelen en wat ze nodig hebben om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarnaast doe je ideeën op over wat je aan baby’s kunt aanbieden om hen te ondersteunen en te bevorderen in hun ontwikkeling. En hoe zorg je ervoor dat baby’s niet overprikkeld raken?

De Babyclub® heeft een aanbod voor professionals in de kinderopvang van…

  1. van een workshop van 1,5 uur,
  2. een training van 2 dagdelen waarbinnen het gebruik van eigen filmmateriaal een belangrijk onderdeel is, EN
  3. een certificeringstraject van 4 bijeenkomsten en 3 video interactiebegeleidingsconsulten tussendoor (coaching on the job). Deze training sluit je af met een toets en een eindpresentatie en bij goed gevolg ontvang jij het certificaat Babyclub® Excellente Beroepskracht. Dit certificaat is IKK proof.