Privacy verklaring van het Jonge Kind Centrum

De geheimhoudingsplicht is van kracht zoals beschreven in de WBP (wet bescherming persoonsgegevens, Europese privacy-richtlijn nr. 95/46/EG).

Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.

De opslag van persoonsgegevens omvat de verwerking van:

· personalia en identificatiegegevens

· gegevens verkregen van u (of met toestemming van u) opgesteld door (para) medici, psychologen, (ortho)pedagogen, leidinggevenden, leerkrachten, intern begeleiders van school en/of kinderopvang en therapeuten.

Mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met de directie van het Jonge Kind Centrum op telefoonnummer 036 536 53 33  of via info@hetjkc.nl.

Uiterlijk binnen 48 uur (op werkdagen) zal er contact met u opgenomen worden.

Mocht het niet mogelijk zijn om uw vraag direct te beantwoorden zult u in ieder geval een ontvangstbevestiging krijgen waarin vermeld staat binnen welke termijn u een reactie mag verwachten.

Almere, 25 augustus 2019