Inspiratieworkshop “Buiten leren ” is een workshop speciaal buiten spelenontwikkeld voor gastouders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten onderbouw van het basisonderwijs.

Tijdens de workshop gaan we ontdekken wat jullie buitenomgeving jullie kinderen te bieden heeft. Zou je die omgeving in kunnen zetten als “derde pedagoog”? En hoe kan je de buitenomgeving nog beter inrichten, aanvullen of verrijken? Of bied deze omgeving al genoeg uitdaging?

Na de workshop ga jij heel anders aankijken tegen het buitenspelen en hopen we dat je nog met meer plezier met de kinderen naar buiten gaat, omdat jij dan weet wat daar te halen valt voor hun ontwikkeling.

Een gezellige workshop waarin we veel zelf gaan ervaren en bedenken, ondersteund door de theorie.

prikkelen 1Wat komt er aan bod:

 • Het belang van buiten spelen en spelen in de natuur
 • Het spel buiten begeleiden, verrijken en verdiepen
 • Vrij spel versus begeleid spel buiten
 • Omgaan met risico’s

Wat gaan we praktisch doen:

 • We ervaren wat de buitenomgeving en natuur kinderen te bieden heeft. (en stiekem volwassenen dus ook)
 • We gaan zelf spelen met materialen en ontdekken of en op welke manier je het spel kan verrijken.
 • We wisselen ervaringen en ideeën uit en zien hoe het buiten spelen een mooie aanvulling kan zijn op je programma of lesmethode.

Studiebelasting:buiten spelen 2

 • 1 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • totaal 2,5 uur

Einddoelen:

 • Deelnemers weten wat het belang is van buitenspelen voor de ontwikkeling van kinderen
 • Deelnemers weten hoe ze het spel buiten kunnen begeleiden, verrijken en verdiepen
 • Deelnemers stellen voor zichzelf een plan op om het Buiten leren en de gemaakte afspraken te borgen binnen hun aanbod.

Opleidingsniveau

 • Het opleidingsniveau van deze workshop is MBOniveau

Aanvangsniveau/vooropleiding

 • Om succesvol mee te kunnen doen met deze workshop hanteren wij een aanvangsniveau van MBO voor pedagogisch professionals met praktische werkervaring op de groep
 • Voor BBL/BOL studenten die op het moment van de workshop praktisch aan het werk zijn op de groep of stage lopen op de groep geldt een minimaal vooropleidingsniveau van VMBO

 

Let op: Het behalen van de einddoelen staat of valt met de inzet en capaciteit van de betrokken medewerker. De trainer zal zich inspannen om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken maar kan geen garantie bieden met betrekking tot factoren waar zij geen invloed op heeft.

 

buiten spelen 3Kosten: € 46,75 per persoon. Minimale groepsgrootte is 12 deelnemers. 

Deze kosten worden, mogelijk, vermeerderd met kosten van evt huur locatie en reiskosten.

In de kosten zijn inbegrepen: eventueel materiaalgebruik tijdens de bijeenkomst en in voorkomende gevallen overig studiemateriaal

Wij staan als organisatie bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd als onderwijsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen en workshops BTW-vrijgesteld aanbieden.

Mail of bel voor meer informatie en nadere afstemming: marije@hetjkc.nl / 0653953043.

Op zoek naar een andere invulling of meer/minder uur? In overleg is veel mogelijk dus schroom niet om even contact op te nemen.