Inspiratieworkshop “Loose Parts” is een workshop speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang en onderbouw van het basisonderwijs.

Loose Parts ook wel losse onderdelen of open-eind materiaal wordt steeds populairder en dat is ook niet zo verwonderlijk. Wanneer je kinderen materialen aanbiedt die ze op talloze manieren kunnen inzetten, ontstaan er ook talloze manier van spel. Een rijk spel dat heel goed aansluit op het individuele kind en spel dat vraagt om vaardigheden die kinderen later zo hard nodig hebben.

Deze inspiratieworkshop is vooral heel praktisch en is gericht op pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0 – 7 jaar en leerkrachten van de groepen 1,2 en 3. Deelnemers gaan zelf spelen met Loose Parts en ervaren de talloze mogelijkheden. Deelnemers worden geprikkeld en leren hoe ze Loose Parts doelgericht kunnen inzetten in hun dagelijkse praktijk.

Een gezellige workshop, boordevol inspiratie, beetje theorie, veel materialen, spel en veel ideeën.

Wat komt er aan bod:

  • Wat zijn Loose Parts?
  • Hoe kun je Loose Parts gebruiken in jouw dagelijkse praktijk?
  • Hoe kun je Loose Parts combineren met het programma of lesmethode die je nu gebruikt?

Wat gaan we praktisch doen:

  • We ervaren wat er nodig is om de creativiteit van kinderen te stimuleren.
  • We gaan spelen met materialen en deelnemers ervaren de aantrekkingskracht van Loose Parts en raken geïnspireerd.
  • We wisselen ervaringen en ideeën uit en zien hoe Loose Parts een mooie aanvulling kunnen zijn op je programma of lesmethode.

Studiebelasting:

  • 1 bijeenkomsten van 1,5 uur
  • totaal 1,5 uur

Einddoelen:

  • Deelnemers weten wat Loose Parts zijn.
  • Deelnemers kunnen gericht Loose Parts inzetten in hun eigen groep.

Let op: Het behalen van de einddoelen staat of valt met de inzet en capaciteit van de betrokken medewerker. De trainer zal zich inspannen om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken maar kan geen garantie bieden met betrekking tot factoren waar zij geen invloed op heeft.

TIP! Deze workshop is uitermate geschikt om op een ouderavond SAMEN met ouders te gaan doen. Leuk, leerzaam en bijzonder goed voor de relatie tussen PM-ers en ouders. Samen spelen werkt verbindend. Dus bijzonder goed om hiermee de ouderbetrokkenheid te vergroten!

Kosten: € 19,95 per persoon. Minimale groepsgrootte 12, maximaal 15 deelnemers.

Deze kosten worden, mogelijk, vermeerderd met kosten van evt huur locatie en reiskosten.

Wij zijn als organisatie door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) erkend en kunnen daarmee onze trainingen en workshops BTW-vrij aanbieden.

Mail of bel voor meer informatie en nadere afstemming: marije@hetjkc.nl / 0365365333