Buiten de lijntjes 140

Inspiratieworkshop “Loose Parts” is een workshop speciaal ontwikkeld voor gastouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Loose Parts ook wel losse onderdelen of open-eind materiaal wordt steeds populairder en dat is ook niet zo verwonderlijk. Wanneer je kinderen materialen aanbiedt die ze op talloze manieren kunnen inzetten, ontstaan er ook talloze manier van spel. Een rijk spel dat heel goed aansluit op het individuele kind en spel dat vraagt om vaardigheden die kinderen later zo hard nodig hebben.

Deze inspiratieworkshop is vooral heel praktisch en is gericht op pedagogisch medewerkers/gastouders die werken met kinderen van 0 – 6 jaar en leerkrachten van de groepen 1,2. De Loose Parts BSO variant is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers/gastouders die werken met kinderen van 4 – 12 jaar.

Deelnemers gaan zelf spelen met Loose Parts en ervaren de talloze mogelijkheden. Deelnemers worden geprikkeld en leren hoe ze Loose Parts doelgericht kunnen inzetten in hun dagelijkse praktijk.

Buiten de lijntjes 145

Een gezellige workshop, boordevol inspiratie, beetje theorie, veel materialen, spel en veel ideeën.

Wat komt er aan bod:

 • Wat zijn Loose Parts?
 • Hoe kun je Loose Parts gebruiken in jouw dagelijkse praktijk?
 • Hoe kun je Loose Parts combineren met het programma of lesmethode die je nu gebruikt?

Wat gaan we praktisch doen:

 • We ervaren wat er nodig is om de creativiteit van kinderen te stimuleren.
 • We gaan spelen met materialen en deelnemers ervaren de aantrekkingskracht van Loose Parts en raken geïnspireerd.
 • We wisselen ervaringen en ideeën uit en zien hoe Loose Parts een mooie aanvulling kunnen zijn op je programma of lesmethode.

Studiebelasting:Buiten de lijntjes 147

 • 1 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • totaal 2,5 uur

Einddoelen:

 • Deelnemers weten wat Loose Parts zijn.
 • Deelnemers kunnen gericht Loose Parts inzetten in hun eigen groep.

Opleidingsniveau

 • Het opleidingsniveau van deze workshop is MBOniveau

Aanvangsniveau/vooropleiding

 • Om succesvol mee te kunnen doen met deze workshop hanteren wij een aanvangsniveau van MBO voor pedagogisch professionals met praktische werkervaring op de groep 
 • Voor BBL/BOL studenten die op het moment van de workshop praktisch aan het werk zijn op de groep of stage lopen op de groep geldt een minimaal vooropleidingsniveau van VMBO

Let op: Het behalen van de einddoelen staat of valt met de inzet en capaciteit van de betrokken medewerker. De trainer zal zich inspannen om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken maar kan geen garantie bieden met betrekking tot factoren waar zij geen invloed op heeft.

TIP! Deze workshop is ook uitermate geschikt om op een ouderavond SAMEN met ouders te gaan doen. Leuk, leerzaam en bijzonder goed voor de relatie tussen pedagogisch medewerkers/leerkrachten én ouders. ‘Samen spelen’ werkt verbindend. Dus bijzonder goed om hiermee de ouderbetrokkenheid te vergroten!

Buiten de lijntjes 146

Kosten: €  46,75 per persoon. Minimale groepsgrootte 12 deelnemers.

Deze kosten worden, mogelijk, vermeerderd met kosten van evt huur locatie en reiskosten.

In de kosten zijn inbegrepen: eventueel materiaalgebruik tijdens de bijeenkomst en in voorkomende gevallen overig studiemateriaal

Wij staan als organisatie bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd als onderwijsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen en workshops BTW-vrijgesteld aanbieden.

Mail of bel voor meer informatie en nadere afstemming: marije@hetjkc.nl / 0653953043.                                                                                Op zoek naar een andere invulling of meer/minder uur? In overleg is veel mogelijk dus schroom niet om even contact op te nemen.

———————