ontwerp zonder titel 4

‘Wendbaarheid en Leiderschap’

Over samenwerken en toch op eigen benen staan…

De maatschappelijke meerwaarde van de sector kinderopvang wordt meer gezien en benadrukt en we krijgen steeds meer te maken met samenwerking met andere professies. Daardoor hebben we niet meer alleen met onze eigen managementdoelen te maken, maar ook met die van ‘het grotere geheel’.

Hoe behoud je je eigen identiteit en ‘grip op de zaak’ en kun je tegelijk bijdragen aan gelijkwaardig partnerschap ‘in de keten’?

Doelgroep:   Deze leergang die is bedoeld voor managers die leidinggeven of ondersteunend zijn aan de primaire processen in de kinderopvang.

Thema’s:        IKC-vorming, onderwijsachterstandenbeleid, speciale kinderopvang, cultuurverschillen en verbindend leiderschap.

Inhoud:          We maken gebruik van diverse leersporen: theorie, gastexperts en intercollegiale uitwisseling.

Locatie:         Hotel ‘t Paviljoen in Rhenen

Data:              Donderdagochtend 12 september 2024 09.30 uur tot vrijdagmiddag 13 september 2023 16.30 uur.

Investering:   Volgt nog

whatsapp image 2023 10 13 at 10.35.51

Deze leergang is een samenwerking tussen Betsy van de  Grift (links) en Marije Magito van het Jonge Kind Centrum (rechts).

In 2022 en 2023 organiseerden zij al 3 leergangen voor het hoger management in de kinderopvang. Deze kregen een beoordeling van 8.6

Leerrendement

Op de eerste dag van de leergang leer je wat de samenwerking van de kinderopvang met partners binnen een pedagogisch educatieve keten betekent. Waarom wordt er, ook internationaal, zoveel waarde aan gehecht en wat zijn de doelen? Werkt het eigenlijk wel en wat zijn de problemen en valkuilen?

Op de tweede dag verdiepen we ons in de rol van het vestigings-/locatiemanagement in deze ontwikkelingen. We spreken dan over een ‘managementopgave’ in het algemeen, maar we maken die ook persoonlijk. Je leert reflecteren op je leiderschapsstijl en wat die kan toevoegen voor het proces van samenwerking met andere professionals, disciplines en organisaties.

Het programma

Dag 1: Donderdag 12 september 2024

09.30-09.45  Opening en huishoudelijke mededelingen

09.45-11.00   Presentatie deelnemers en kennismaking.

11.00-11.30    Doorloop van het programma en de literatuur

11.30-11.45     Koffiepauze

11.45-12.30    Theorieblok 1: Kinderopvang in de Keten, doelen en vormen

12.30- 13.30   Lunch

13.30-14.30    Discussie: Wat zijn de valkuilen en problemen?

14.30-15.00    Subgroepen: vragen formuleren voor de gastexpert

15.00-15.30    Theepauze

15.30-17.00   Gastexpert Marlies de Haan: ‘Waarom is deze ontwikkeling zo belangrijk en welke eisen stelt die aan de professionalisering van de kinderopvangsector?’

Marlies de Haan werkt sinds 2011 in de kinderopvangsector, in verschillende functies. Nu, als directeur kwaliteit en pedagogiek van Partou, is zij verantwoordelijk voor de ondersteuning, de uitvoering en de ontwikkeling van het pedagogisch beleid van alle ruim 800 vestigingen. IKC-vorming, VE en passende kinderopvang maken daar deel van uit.

17.00                Einde dag 1, inchecken.

18.30                Diner

Dag 2:  Vrijdag 13 september 2024

09.30-10.30 Theorieblok 2: Welke leiderschapsstijlen passen er bij samenwerking met andere ‘ketenpartners’, ook als het spannend wordt of gaat schuren?

10.30-11.00   Koffiepauze

11.00-12.30   Gastexpert Lieke Thomassen: ‘Meer willen betekenen voor de wijk, voor kansengelijkheid. Wat kunnen de locatiemanagers in de Kinderopvang daaraan doen? Welke aanpassingen zijn er nodig in de manier van werken en leidinggeven?’

Lieke Thomassen werkte voorheen als manager in de kinderopvang en is sinds enkele jaren actief als ontwikkelaar van IKC’s. Eerst als schooleider van een IKC en nu als bestuursadviseur van Wijzer, kinderopvang en onderwijs. Zij is zeer bekend met de werkwijze van de kinderopvang en de cultuurverschillen die er zijn tussen kinderopvang en onderwijs.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Deelsessie: Leiderschapsstijlen, waar zit je kracht en waar je zwakte?

14.30-14.45  Theepauze

14.45-15.30  Analyse en plenaire discussie: wat gaat er veranderen en wat moet er veranderen? Welke rol kun jij of wil jij daarin spelen?

15.30-16.15  Afronding programma

Je kunt je nu alvast voor aanmelden voor deze leergang door onderstaand formulier in te vullen.

Zodra de inschrijving dan van start gaat ontvang je een mailtje van ons.