Vier vliegen in een klap !

Met een licentie Babyclub® de professionaliteit van uw pedagogisch medewerkers te verhogen, voldoen aan de scholingseisen vanuit de wet IKK, de pedagogische kwaliteit van uw instelling versterken EN de betrokkenheid van de ouders verhogen.

Babyclub® is een programma waarmee ouders leren de ontwikkeling van hun baby’s op een speelse en verantwoorde wijze te stimuleren. Het programma is reeds vele jaren in de praktijk toegepast en heeft tot vele enthousiaste reacties van ouders (en baby’s!) geleid. Het programma maakt gebruik van veel uitnodigend en stimulerend ontwikkelingsmateriaal en is gebaseerd op een grondige kennis van de vroegkinderlijke ontwikkeling en ontwikkelingspsychologische principes.

Babyclub® biedt nu ook de mogelijkheid aan kinderopvanginstellingen om pedagogisch medewerkers te scholen in het gebruik van het programma, waardoor zij gerichter de vroegkinderlijke ontwikkeling kunnen herkennen en stimuleren. En waardoor zij vanuit de instelling bijeenkomsten met de ouders en hun baby’s kunnen organiseren om de ouders spelenderwijs te leren om hun baby’s te begrijpen en te stimuleren. Daarmee wordt de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers verhoogd, de pedagogische kwaliteit van de babygroep versterkt en de relatie met en betrokkenheid van de ouders verdiept.

Babyclub® biedt deze mogelijkheden door het aanbieden van een licentie. Deze licentie bestaat uit vier onderdelen:
– het scholen van de beroepskrachten die met Babyclub® gaan werken tot gecertificeerde “Babyclub Excellente Beroepskracht” (hiermee zijn zij gelijk IKKproof geschoold);
– deelname aan de jaarlijkse ‘Kwaliteitskring Babyclub® Excellente Beroepskracht’

Inwerkprogramma Babyclub®, bestaande uit;
– een train-de-beroepskracht scholing van twee dagdelen
– een assessment op locatie (na circa 3 maanden)

Naast de al geschetste inhoudelijke voordelen verwerft de instelling bij deelname het recht het merk Babyclub® te voeren en wordt de gecertificeerde instelling opgenomen in het Register Babyclub® Kinderopvang. De licentie voor het werken met het programma Babyclub® wordt per jaar verlengd als de kwaliteitskring (studiedag en VIB consult) voldoende positief is. Indien de kwaliteitskring of het consult aanleiding geeft tot noodzakelijke verbetermaatregelen dienen daar sluitende afspraken over te worden gemaakt om de licentie te kunnen behouden.

Indicatie kosten (excl reiskosten):
De totale kosten van het verkrijgen van een licentie Babyclub® zijn uiteraard afhankelijk van de omvang en ambitie van uw instelling en worden in onderling overleg bepaald.
Als indicatie voor de kosten zijn de volgende bedragen:

Eenmalig:
– training Babyclub® Excellente Beroepskracht per beroepskracht  € 800,00
– inwerkprogramma Babyclub® per beroepskracht € 200,00

Jaarlijks:
– deelname Kwaliteitskring Babyclub® Excellente Beroepskracht (studiedag van 4 uur en VIB consult) per beroepskracht  € 150,00 (miv 2e jaar na certificering)
– licentie Babyclub® per locatie € 40,00 per maand per locatie ex BTW (10 thema’s van ieder 3 uitgewerkte bijeenkomsten en 10 losse themabijeenkomsten zoals Valentijn, Kerst, Moederdag, Pasen, etc.

In overleg is veel mogelijk, zo kan het zijn dat de beoogde beroepskracht al dermate goed geschoold is dat de certificering van de training Babyclub Excellente Beroepskracht niet nodig is. We willen zoveel mogelijk uitgaan van de potentie en tablet van de beroepskracht en zullen dus wellicht ook “op maat” een aanbod doen. Alles in overleg. Schroom dus niet om je ideeën met ons te delen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marije Magito van het Jonge Kind Centrum via marije@hetjkc.nl of bellen via 036-5365333