Vier vliegen in een klap !Logo Babyclub Babies paars

Door met een licentie Babyclub®

  • de professionaliteit van uw pedagogisch medewerkers te verhogen,
  • de pedagogische kwaliteit van je instelling versterken
  • de betrokkenheid van de ouders verhogen én
  • je als werkgever te profileren door jouw professionals de ruimte te geven zich te ontwikkelen als preventieve opvoedexpert.

Babyclub is een programma, bestaande uit veertig lessen (tien thema’s van ieder drie lessen en tien losse themalessen zoals Kerst, Valentijn, Vader- en Moederdag, etc)  waarmee ouders leren de ontwikkeling van hun baby’s op een speelse en verantwoorde wijze te stimuleren. Het programma is reeds vele jaren in de praktijk toegepast en heeft tot vele enthousiaste reacties van ouders (en baby’s!) geleid. Het programma maakt gebruik van veel uitnodigend en stimulerend ontwikkelingsmateriaal en is gebaseerd op een grondige kennis van de vroegkinderlijke ontwikkeling en ontwikkelingspsychologische principes.

Foto’s van de Babyclub (en de opvolgende programma’s Dreumesfun en Peutersteps)  KLIK HIER

Babyclub biedt nu ook de mogelijkheid aan kinderopvangorganisaties om pedagogisch medewerkers/coaches te scholen in het gebruik van het programma, waardoor zij gerichter de vroegkinderlijke ontwikkeling kunnen herkennen en stimuleren. Hiermee kunnen zij de vanuit de kinderopvangorganisatie de Babyclubbijeenkomsten met ouders en hun baby’s organiseren en zo ouders spelenderwijs te leren om hun baby’s nog beter te begrijpen en te stimuleren. Daarmee wordt de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers verhoogd, de pedagogische kwaliteit van de babygroep, en daarmee de organisatie, versterkt en de relatie met en betrokkenheid van de ouders verdiept.

Inwerkprogramma Babyclub, bestaande uit;

  • een training docent/begeleider van twee dagdelen
  • een assessment op locatie (na circa 3 maanden)

Naast de al geschetste inhoudelijke voordelen verwerft de instelling bij deelname het recht het merk Babyclub®. De licentie voor het werken met het programma Babyclub wordt gestart met een licentie van twee jaar en aansluitend per jaar verlengd als de studiedag positief is gevolgd is door de Babysclubdocent. Indien de studiedag, assessment of andere consultatie aanleiding geeft tot noodzakelijke verbetermaatregelen dienen daar sluitende afspraken over te worden gemaakt om de licentie te kunnen behouden.

Berichten van de Babyclub KLIK HIER

Indicatie kosten (excl reiskosten prijspeil 2023):
De totale kosten van het verkrijgen van een licentie Babyclub® zijn uiteraard afhankelijk van de omvang en ambitie van uw instelling en worden in onderling overleg bepaald.
Als indicatie voor de kosten zijn de volgende bedragen:

Eenmalig:

  •  inwerkprogramma Babyclub per beroepskracht € 480,00

Jaarlijks:

  • licentie Babyclub per locatie € 360 per jaar per locatie ex BTW (tien thema’s van ieder drie uitgewerkte bijeenkomsten en 10 losse themabijeenkomsten zoals Valentijn, Kerst, Moederdag, Pasen, etc.)
  • jaarlijkse studiedag €185 pp

Daarnaast zijn er de eenmalig kosten voor de aanschaf van materialen van circa € 4000. Wellicht heb je zelf op de locatie al veel benodigd materiaal wat je kunt gebruiken waardoor deze kosten lager zullen uitvallen.

We willen zoveel mogelijk uitgaan van de potentie en talenten van de beroepskracht en zullen dus wellicht ook “op maat” een aanbod kunnen doen. Alles in overleg. Schroom dus niet om je ideeën met ons te delen.

Voor meer inhoudelijke en praktische informatie KLIK HIER

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marije Magito van het Jonge Kind Centrum via marije@hetjkc.nl of bellen via 0653953043

licentie babyclub afbeelding 2