De workshop “Prikkelen en ontprikkelen ” is een workshop speciaal ontwikkeld prikkelen4voor gastouders en pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven.

 

“Mijn kind is snel overprikkeld” of “Het zijn ook best veel prikkels die op de kinderen afkomen”. Het woord prikkels wordt veel gebruikt binnen de kinderopvang. En veelal wordt het gezien als iets negatiefs… terwijl kinderen ook goede prikkels nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wat zijn die prikkels nu eigenlijk? Wat doen ze met een kinderbrein? Wat zijn goede prikkels en wanneer zijn prikkels minder goed? Hoe komt het dat kinderen niet goed slapen als ze teveel geprikkeld zijn? En kunnen kinderen ook onder prikkelt zijn? En kan een kind ook ontprikkelen?

 

Tijdens de workshop duiken we dus in de wereld van prikkels. We gaan zelf ervaren wat prikkels met kinderen doen, wat er gebeurt als je teveel prikkels in een keer op je af krijgt en wat een kind dan van jou als professional nodig heeft.

We gaan onderzoeken of we de prikkels die negatieve invloed hebben op kinderen weer om kunnen buigen naar prikkels die positieve invloed hebben.

prikkelen 2Wat komt er aan bod:

 • Wat prikkels zijn en hoe dit in verband staat met de hersenontwikkeling.
 • Hoe kinderen prikkels ervaren.
 • Wat er gebeurd als er teveel prikkels zijn.
 • Wat er gebeurd als er te weinig prikkels zijn.
 • Ontprikkelen en slapen

Wat gaan we praktisch doen:

 • We ervaren prikkels hoe kinderen deze ook ervaren.
 • We ontdekken wat er nodig is om op een goede manier prikkels aan te bieden aan kinderen.
 • We wisselen ervaringen en ideeën uit. 

Studiebelasting:

 • 1 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • totaal 2,5 uur

prikkelen 1Einddoelen:

 • Deelnemers weten wat prikkels zijn en kunnen vertellen welke invloed zij hebben op de ontwikkeling van een kind.
 • Deelnemers zijn zich bewust van de prikkels die zij aanbieden en de kinderen ervaren op de groep en handelen hiernaar.
 • De deelnemers hebben een plan gemaakt hoe zij bewuster aan de slag gaan met prikkels op hun groep.

Let op: Het behalen van de einddoelen staat of valt met de inzet en capaciteit van de betrokken medewerker. De trainer zal zich inspannen om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken maar kan geen garantie bieden met betrekking tot factoren waar zij geen invloed op heeft.

 

 

Opleidingsniveau

 • Het opleidingsniveau van deze workshop is MBOniveau

Aanvangsniveau/vooropleiding

 • Om succesvol mee te kunnen doen met deze workshop hanteren wij een aanvangsniveau van MBO voor pedagogisch professionals met praktische werkervaring op de groep 
 • Voor BBL/BOL studenten die op het moment van de workshop praktisch aan het werk zijn op de groep of stage lopen op de groep geldt een minimaal vooropleidingsniveau van VMBO

Kosten: € 46,75 per persoon. Minimale groepsgrootte is 12 deelnemers. 

Deze kosten worden, mogelijk, vermeerderd met kosten van evt huur locatie en reiskosten.

In de kosten zijn inbegrepen: eventueel materiaalgebruik tijdens de bijeenkomst en in voorkomende gevallen overig studiemateriaal

Wij staan als organisatie bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd als onderwijsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen en workshops BTW-vrijgesteld aanbieden.

Mail of bel voor meer informatie en nadere afstemming: marije@hetjkc.nl / 0653953043.

Op zoek naar een andere invulling of meer/minder uur? In overleg is veel mogelijk dus schroom niet om even contact op te nemen.