Babyclub Excellente Beroepskracht afbeelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit  certificeringstraject voldoet aan de eisen zoals gesteld door de wet IKK en is aanbevolen door de CAOpartners Kinderopvang. Zie HIER de pagina van de FCB waarop de aanbevolen opleidingen vermeld staan.

Wil jij binnen je kinderopvang aan de slag als Babyclub® Excellente Beroepskracht?

Dat kan door een certificeringstraject te volgen. In deze training wordt aandacht gegeven aan de theorie die je nodig hebt om te begrijpen wat baby’s nodig hebben om ze goed te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, zo komen de zes interactievaardigheden van de beroepskracht met betrekking tot specifiek de baby’s aan bod, ga je aan de slag met het maken van een baby-activiteitenboek, wordt er verbinding gemaakt met de ontwikkelingsgebieden en/of sluiten aan bij de gebruikte (VVE) methode in de organisatie en is er ruimschoots aandacht voor individuele coaching on the job door middel van VIB (Video Interactie Begeleiding). Het traject neemt in totaal circa 6 tot 8 maanden in beslag.

Rode draad in de training zijn de interactievaardigheden van het NCKO. Dat zijn de interactievaardigheden die aan bod zijn gekomen in de training Oog voor Interactie en TINK. De training bestaat uit twee leerlijnen: leren in en met de groep tijdens de groepsbijeenkomsten en leren in een individueel traject.

Wat komt er aan bod:

 • hersenontwikkeling van baby’s: hoe leren baby’s en hoe kun je de ontwikkeling van baby’s stimuleren?

  baby vakliteratuur

  Babyclub Excellente Beroepskracht vakliteratuur

 • wat zijn de mijlpalen in de ontwikkeling
 • speciale aandacht voor de fysieke ontwikkeling en wat baby’s nodig hebben hierin
 • overprikkeling: wat is dat en hoe voorkom je dat? Kijken naar baby’s en aansluiten bij de initiatieven van baby’s.
 • de inzet van de zes interactievaardigheden in het werken met baby’s ( Sensitieve Responsiviteit, Respect voor Autonomie, Structuur bieden, Praten en uitleggen, Ontwikkelingsstimulering en het Stimuleren van onderlinge interactie bij baby’s
 • verbinding maken met ontwikkelingsgebieden: spraak/taal, rekenen, sociaal emotioneel en motorisch
 • de professional in contact met ouders: professioneel pedagogisch partnerschap
 • zelfreflectie in het werken met baby’s
 • respectvol omgaan met baby’s: van verzorgen tot dragen, slaapritmes
 • het ontwikkelen van baby-activiteiten; spel- en ontwikkelingsmaterialen, ruimtegebruik

 Wat gaat de beroepskracht  doen:

 • Beroepskrachten ontwikkelen samen met hun collega’s een eigen “baby-activiteitenboek” gericht op de brede ontwikkeling

  Babyclub Excellente Beroepskracht Mijlpalenspel

  Babyclub Excellente Beroepskracht Mijlpalenspelontwikkeling

 • Op de werkvloer praktisch aan de slag met de activiteiten
 • Individuele coaching on the job door middel van VIB (Video Interactie Begeleiding)
 • Beroepskrachten reflecteren op hun eigen handelen
 • Vergroten van de theoretische kennis op het gebied van baby-ontwikkeling

Studiebelasting:

 • 4 bijeenkomsten van 3 uur = 12 uur totaal
 • 3 individuele VIB (Video Interactie Begeleiding) bezoeken op locatie per persoon, = 3 uur totaal
 • huiswerk tussen bijeenkomsten door: 3 x 3 uur= 9 uur totaal  (grotendeels op de werkvloer)
 • totaal 24 uur per deelnemer

 Voorwaarden behalen certificaat

De training wordt afgesloten met een certificaat ” Babyclub® Excellente Beroepskracht” als je:

 • alle vier bijeenkomsten aanwezig bent geweest en actief hebt meegedaan (ter beoordeling van de trainer)
 • alle drie individuele VIB bezoeken succesvol hebt gevolgd
 • voor de toets in de laatste bijeenkomst een voldoende haalt.

Het certificaat wordt jaarlijks bekrachtigd en verstevigd door middel van het volgen van zogenaamde kwaliteitskringen (permanente educatie).

De 1e Kwaliteitskring is de prijs van de opleiding inbegrepen (m.u.v. reiskosten en locatiehuur). Deze vind plaats in het 2e jaar na het behalen van het certificaat.

Einddoelen opleiding:

baby ontwikkeling

Babyclub Excellente Beroepskracht baby ontwikkeling

 • deelnemers beschikken over voldoende  theoretische kennis over de ontwikkeling van baby’s om adequaat en respectvol met de baby’s op hun groep te kunnen werken
 • deelnemers beschikken over voldoende baby-activiteiten die de brede ontwikkeling van baby’s stimuleren
 • deelnemers begrijpen wat overprikkeling is, herkennen de symptomen en reageren adequaat wanneer zij deze signalen herkennen.
 • deelnemers kunnen de verbinding maken tussen de uit te voeren activiteiten en de ontwikkelingsgebieden van baby’s
 • deelnemers kunnen als professional in contact met ouders preventieve opvoedondersteuning bieden vanuit gelijkwaardig pedagogisch partnerschap.
 • deelnemers hebben geoefend met het werken met beeldmateriaal en zijn in staat op zichtzelf te reflecteren te aanzien van het werken met baby’s

Let op: Het behalen van de einddoelen staat of valt met de inzet en capaciteit van de betrokken medewerker. De trainer zal zich inspannen om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken maar kan geen garantie bieden met betrekking tot factoren waar zij geen invloed op heeft.

Register “Excellente Beroepskracht”

Bij het behalen van het certificaat vindt automatisch, na schriftelijke toestemming van de deelnemer, opname in het register plaats.

Deze opvolging van kennisuitbreiding is noodzakelijk om de kwaliteit van de “Babyclub® Excellente Beroepskracht” op hoog niveau te houden. Zij wordt geacht op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen ten aanzien van het werken met baby’s.

Kosten (excl. mogelijke reiskosten en evt. kosten huur locatie)

Voor de opleiding : € 995,00 per persoon. (prijspeil 2023)

Dit is inclusief de 1e kwaliteitskring na het 1e jaar na certificering en inclusief opname in het register Babyclub® Excellente Beroepskracht.

Permanente scholing babyleid(st)ers per jaar: € 182,50 (prijspeil 2023)

Dit is voor de kosten van het volgen van de jaarlijkse kwaliteitskring en registratie in het register Babyclub® Excellente Beroepskracht.

De Kwaliteitskring Babyclub® heeft een minimale groepsgrootte van 12 maximaal 16 beroepskrachten

Vraag naar de mogelijkheden voor gespreide betaling.

Voorbeeld:

Kinderopvang Pippie leidt 4 beroepskrachten op: 4 x € 995,00  =   € 3980,00 (excl reiskosten)

Hiervoor krijgen zij een opleiding bestaande uit 4 groepsbijeenkomsten, 3 individuele VIB consulten, een online toets en in het 2e jaar na behalen certificaat de 1e Kwaliteitskring (excl. mogelijke reiskosten)

Aan het einde van het 2e jaar besluit Pippie de certificering  van haar medewerkers te willen handhaven. Kosten 4 x € 182,50 =   € 730,00

Hiervoor krijgen zij een jaarlijkse Kwaliteitskring  (excl. reiskosten)

Investering voor 3 jaar Babyclub@ Excellente Beroepskracht bij Kinderopvang Pippie

Over een termijn van 3 jaar spreken we dan over een totaal investering van €4.710,00, omgerekend € 130,83 per maand (excl. evt. meerkosten door reiskosten en/of locatiehuur) voor de permanente educatie van de vier Babyclub® Excellente Beroepskrachten.

Wij zijn als organisatie door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) een erkende onderwijsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen BTW-vrij aanbieden.

Let op! Aan de prijzen op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden, het is een zuivere indicatie en is exclusief reiskosten, kosten huur trainingslocatie, etc. Prijspeil 2023. Wijzigingen voorbehouden.

PS Wil jij als gecertificeerde Babyclub® Excellente Beroepskracht aan het werk met het ouder-kindprogramma Babyclub® en daarmee in een klap ook een gedegen en leuk ouderbetrokkenheidsprogramma in huis halen? Ga dan voor de Licentie Babyclub® voor kinderopvangorganisaties.

Meld je aan via onderstaand formulier als geïnteresseerde voor de training Babyclub® Excellente Beroepskracht, we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om wensen en mogelijkheden te bespreken.

—————————–

 

 

 

Babyclub Excellente Beroepskracht logo

Babyclub Excellente Beroepskracht logo