2

Wat kinderen nodig hebben

Gezien, begrepen en geaccepteerd worden zijn vereisten voor het gevoel van veiligheid voor een kind.

Om de interactie tussen pedagogisch medewerker en kind zodanig te verbeteren dat het kind zich zo veilig mogelijk voelt, kun je uitstekend gebruik maken van de inzet van Video Interactie Coaching (VIC).

Wat wij met VIC bereiken is dat de pedagogisch medewerker gevoeliger wordt voor en behendiger wordt in het opvangen van de signalen van het kind en op deze manier beter kan afstemmen op de behoeften van het kind. De pedagogisch medewerker leert hoe hij of zij de eigen rol in de interactie met het kind optimaal kan vervullen.

Wat is VIC?

Het uitgangspunt van VIC is de nadruk te leggen op de vastgelegde geslaagde interactie en hierop verder door te werken om zo de vaardigheden van de pedagogisch medewerker te versterken. Ervaring leert dat de pedagogisch medewerkers direct ook zelf momenten herkennen en benoemen waarin ze iets beter of anders hadden kunnen doen, dit is een uiterst waardevolle vorm van zelfreflectie.

Ons VIC traject met pedagogisch medewerkers bestaat uit de volgende stappen:

1- Maken van korte video-opnames (ca. 5 minuten) van een pedagogisch medewerker tijdens dagelijkse activiteiten.

2- Bekijken van de opnames door de pedagogisch medewerker met de Video Interactie Coach. De medewerker geeft telkens zelf aan wat hij of zij gezien heeft in fragmenten. De nadruk ligt op wat er gezien wordt bij de kinderen in de opnames die bekeken worden en wat dat betekent voor het handelen van de professional. Doel is dat pedagogisch medewerkers de contactinitiatieven van kinderen nog beter leren herkennen en daar sensitief responsief op reageren.

3- De pedagogisch medewerker vat samen en formuleert een concreet doel (smart) waar hij/zij mee aan de slag gaat.

Waarom VIC?video interactie coaching

Het SCO-Kohnstamm instituut deed in 2005 al onderzoek naar de effecten van ‘Video Interactie Begeleiding’, de basis van onze VIC.

Het onderzoek concludeert: “Video Interactie Begeleiding (VIB) laat interessante effecten zien op de kwaliteit van de interacties van leidsters met kinderen. De training heeft positieve en beklijvende effecten op de stimulerende opvoeding, de sensitieve responsiviteit en de verbale stimulering van leidsters. Deze effecten variëren, afhankelijk van het leidsteraspect, van middelmatig groot tot groot.” Ook hoogleraren Fukkink en Tavecchio deden onderzoek (2007) en publiceerden over het effect van VIB.

Het maken van de video opnamen is voor de groep minimaal belastend. Medewerkers en kinderen kunnen ongestoord hun normale activiteiten uitvoeren.

Leuker en motiverender

Het bekijken en bespreken van eigen ervaringen die op beeld zijn vastgelegd wordt in de praktijk als leuker en motiverender ervaren dan het ondergaan van theoretisch onderwijs. Het grote voordeel van video-opnames is dat deze tijdens het bekijken en bespreken gepauzeerd of herhaald kunnen worden. Daarbij neemt het benadrukken van de reeds aanwezige goede kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers mogelijke weerstand om deel te nemen weg. Er wordt pedagogisch medewerkers niet voorgeschoteld hoe ze ‘het’ moeten doen, maar zij worden geholpen om dat wat ze al goed doen te herkennen en verder te ontwikkelen en vullen zelf in wat zij een volgende keer eventueel anders willen gaan doen.

De begeleiding van dit soort leerprocessen luistert nauw en is bij uitstek een mooie aanvulling in de gereedschapskist van de pedagogisch coach in de organisatie.

Wet IKK

Sinds de invoering van de wet IKK heeft iedere organisatie een pedagogisch coach aan het werk. Deze professionals hebben allen een basisopleiding gevolgd die kwalificeert voor het vak: pedagogisch coach. Maar na het behalen van het papiertje begint het eigenlijk pas echt. Een echt goede coach word je doordat je je kennis en vaardigheden verbeterd en uitbreid en jezelf uitdaagt om nieuwe vormen van coaching te oefenen en je eigen te maken. Zo vul je je gereedschapskist aan met allerlei waardevolle instrumenten die je kunt inzetten naar gelang de situatie er om vraagt. ‘Video Interactie Coaching’ is zo’n instrument.

Hoe word je een  ‘Video Interactie Coach’?

Een goeie Video Interactie Coach wordt je niet zomaar. Je zult los moeten komen oude denkpatronen, aangeleerde vaardigheden, het ‘invullen voor een ander’ en het kijken en redeneren vanuit (de behoeften) van het kind. Het werken met videobeelden is een geweldig instrument voor jou als pedagogisch coach in de kinderopvang. Het gaat je verdieping geven in je eigen werk en in de wijze waarop je je coaching invulling gaat geven.

Het Jonge Kind Centrum ontwikkelde een training voor professionele pedagogisch coaches in de kinderopvang: De training “Video Interactie Coach”.

Toelatingscriteria (aanvangsniveau/vooropleiding)

 • IKK kwalificerende opleiding tot pedagogisch coach met goed gevolg afgerond hebben en daarvan een bewijsstuk kunnen overleggen
 • Aan het werk te zijn als pedagogisch coach binnen de kinderopvang

Opleidingsniveau

 • Het opleidingsniveau van deze opleiding is HBOniveau

Studiedoelen

 • de deelnemende pedagogisch coaches kunnen na afloop van het traject videobeelden analyseren en de beelden op juiste wijze duiden.
 • de deelnemende pedagogisch coaches kunnen na afloop van het traject samen met pedagogisch medewerkers op coachende wijze videobeelden analyseren, bespreken en duiden.
 • de deelnemende pedagogisch coaches kunnen na afloop van het traject het verband leggen tussen ontwikkelingsbehoeften van kinderen, de rol van de pedagogisch medewerker en de eventuele (VE) methode waarmee gewerkt wordt.
 • de deelnemende pedagogisch coaches kunnen na afloop van het traject reflecteren op hun eigen handelen in hun rol ten aanzien van hun coachees (pedagogisch medewerkers).

Studievorm

 • Individueel startgesprek om de eigen persoonlijke leerdoelen helder te krijgen en vast te stellen
 • Acht bijeenkomsten van ieder drie uur, met tussenpozen van minimaal 5 weken
 • Acht verwerkingsopdrachten (huiswerk voor op de werkvloer)
 • Eindopdracht voorbereiden en presentatie daarvan geven in de laatste bijeenkomst voor je groep, de trainer en een examinator van het Jonge Kind Centrum

Voorwaarden tot certificering tot Video Interactie Coach

 • Alle bijeenkomsten aanwezig geweest en actief bijgedragen hebben aan het groepsproces
 • Voldoende voortgang hebben geboekt in de ontwikkeling ten aanzien van de persoonlijke leerdoelen, zulks ter beoordeling van de trainer
 • De verwerkingsopdrachten allemaal hebben gemaakt
 • Voldoende voor de eindopdracht en presentatie, zulks ter beoordeling van de trainer en de examinator.

Duur van de training

Acht bijeenkomsten met minimaal vijf weken tussen de bijeenkomsten om aan de verwerkingsopdrachten te werken. Totale duur van het traject is zo tussen de veertig en vijfenveertig weken. Onder voorbehoud van vakantieperioden waardoor de periode tussen de bijeenkomsten wellicht langer is.

Studiebelastingvideo interactie coaching

Voor het hele traject per deelnemer:

 • Acht bijeenkomsten van ieder drie uur
 • Zeven verwerkingsopdrachten van vier a vijf uur

Totaal 52-59 uur per deelnemer.

Grootte van de groep

Wij geloven in de kracht van een kleine groep waarbinnen ‘veiligheid’ centraal staat. Net als bij kinderen is veiligheid voor de deelnemers de basis om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Een trainingsgroep “Video Interactie Coach” bestaat bij ons nooit uit meer dan zes deelnemers. Naast de grootte van de groep gaan wij voor 100% voor verbinding en leren met en van elkaar. Wij zijn er daarbij van overtuigd dat dat echt het beste kan in een live variant, dus geen online bijeenkomsten.

Kosten incompany

De trainingskosten inclusief certificaat bedragen, op basis van een incompany traject, totaal € 9.300 voor een groep van maximaal 6 deelnemers. Het betreft hier een  BTW onbelaste training omdat het hier om scholing van beroepskrachten gaat.

Hier komen nog reiskosten a € 0,21 per km bij:

 • voor de individuele gesprekken,
 • voor de groepsbijeenkomsten,
 • voor de reiskosten voor de examinator op de slotbijeenkomst
 • vergoeding voor reistijd a € 25,00 per uur voor trainer en examinator (vanaf 1322CK)

Wij staan als organisatie bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd als onderwijsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen en workshops BTW-vrijgesteld aanbieden.

In de kosten zijn inbegrepen: eventueel materiaalgebruik tijdens de bijeenkomst en in voorkomende gevallen overig studiemateriaal.

Als je met minder dan 6 deelnemers bent kun je ook meedoen met een open inschrijvingsgroep, zie hieronder.

Meer info over de incompany mogelijkheden?

Bel Marije Magito op 0653953043 of stuur een mailtje naar marije@hetjkc.nl.

Open inschrijvingsgroep in Almere

De trainingskosten inclusief certificaat bedragen, op basis van een open-inschrijvingstraject, totaal € 1750,00 per deelnemer

Wij staan als organisatie bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd als onderwijsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen en workshops BTW-vrijgesteld aanbieden.

In de kosten zijn inbegrepen: eventueel materiaalgebruik tijdens de bijeenkomst en in voorkomende gevallen overig studiemateriaal

Data bijeenkomsten:

 1. Woensdag 6 maart 2024
 2. Donderdag 11 april 2024
 3. Woensdag 22 mei 2024
 4. Maandag 1 juli 2024
 5. Donderdag 12 september 2024
 6. Dinsdag 12 november 2024
 7. Dinsdag 14 januari 2025
 8. Woensdag 26 februari 2025

Tijd bijeenkomsten: 09.30-13.00 uur

Adres bijeenkomsten: Transistorstraat 31, 1322 CK Almere

Eerst nog wat meer informatie? Mail dan je vraag naar marije@hetjkc.nl.

 

Aanmelding open inschrijving VIC 2024-2025

Het betreft hier een zogenaamd "open inschrijvingsaanbod" Met het verzenden van dit formulier meld je je aan voor de training "Video Interactie Coach" die start op 6 maart 2024. Aanmelden voor deze training betekent dat je een betaalverplichting aangaat.

Naam(Vereist)
Welk adres moet op de factuur komen te staan?(Vereist)
Bevestiging door aanklikken gewenste activiteit(Vereist)
In de kosten zijn inbegrepen: lesmateriaal en koffie en thee tijdens de bijeenkomsten

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.