Vuurrr kopie van vuurrr bericht

In een omgeving waar alles vast lijkt te moeten staan en voor alles een regeltje is merken professionals dat kinderen juist steeds meer ruimte nodig te hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Maar hoe geef je die ruimte en zorg je er voor dat een kind zich optimaal ontwikkelt? Wat kan het kind dit zelf en waar heeft het kind een volwassene nodig? Wanneer is het ‘risicovolspel’ en wanneer wordt het gevaarlijk? Met VUURRR krijgen professionals handvatten die nodig zijn om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen ‘begeleiden’. Met wekelijkse ‘vuurrrproeven’ blijven de professionals  geprikkeld en worden ze uitgedaagd om steeds naar het eigen handelen te kijken en te reflecteren.

VUURRR staat voor:

Verrassend:

Een goede omgeving is het halve werk en. De omgeving kan, naast de andere kinderen en de volwassenen, als de derde pedagoog worden gezien. Bij VUURRR geven we vorm aan de omgeving met Loose Parts. Dit zijn grote losse onderdelen en materialen die de kinderen kunnen gebruiken op de manier zoals zij dit willen. Door het gebruik van deze materialen ontstaan er legio aan mogelijkheden en wordt de creativiteit en de vindingrijkheid gestimuleerd (Simon Nicholson, 1972). Wanneer je kinderen met Loose Parts laat spelen zul je verrast worden door de diversiteit van het vertoonde spel. Dit vraagt van de volwassenen dat zij het spel niet willen sturen of alvast invullen, maar juist goed te observeren.

Uitdagend

Hier ligt gelijk dè uitdaging, want kinderen zijn kinderen en die gaan grenzen opzoeken. Want juist op de grens is het spel het meest spannend en dat geeft een kriebel in je buik. Dat is natuurlijk alleen maar goed, ware het niet dat wanneer je over die grens gaat het ook gevaarlijk kan zijn en niet elk kind kan gevaar goed genoeg inschatten. Soms zal het spel daarom op ‘pauze’ gezet moeten worden door een volwassene. De kinderen krijgen in die pauze van hen de nodige vragen en vaardigheden aangeboden om vervolgens weer verder te kunnen gaan met hun spel. Het zoeken van grenzen vraagt van de begeleiders dat ze goed kunnen reflecteren op zichzelf en elkaar. Daarnaast vraagt dit ook dat zij naar de andere kinderen, ouders/verzorgers en instanties zich kunnen verantwoorden en uit kunnen leggen waarom zij bepaalde keuzes maken. Bij VUURRR vinden we dat niet alleen de kinderen hierin opgevoed moeten worden. Ook de ouders/verzorgers, andere professionals en instanties moeten hierin meegenomen worden.

Uniek

Dit alles maakt VUURRR uniek. Want binnen het vrije spel zijn er wel duidelijke kaders. Geen situatie of kind is gelijk en dus vraagt het zijn eigen unieke aanpak. Wel geven we handvatten en tips mee die door de professionals ingezet kunnen worden. Zo kan een ruzie om een materiaal opgelost worden door het materiaal weg te halen, maar kunnen we ook extra materiaal toevoegen of kunnen we het probleem oplossen door de kinderen zelf te vragen naar een goede oplossing.

vuuurrr witRuimte, Regels en Reflectie

Om kinderen en de medewerkers veel ruimte te kunnen geven is het belangrijk dat er duidelijke kaders zijn die voor zowel medewerkers als de kinderen helder zijn. De laatste drie RRR’en in VUURRR staan dan ook voor ruimte, regels en reflectie. Deze kaders staan niet helemaal vast. Door reflectie wordt er constant naar de kaders gekeken. Soms vraagt een groep een kleinere of een grotere ruimte of een andere invulling van de ruimte. Binnen VUURRR is er veel respect voor elkaar, de volwassenen, de ruimte, de materialen en hierover maken de kinderen heldere afspraken met de volwassenen. Door middel van zogenoemde ‘vuurrrproeven’ worden de medewerkers wekelijks geprikkeld en wordt VUURRR geborgd na de training.

 

VUURRR, in de praktijk

VUURRR biedt een omgeving die kan figureren als de derde pedagoog. Door het gebruik van Loose Parts kan dit op een hele laagdrempelige manier ingevuld worden.

VUURRR is voor alle leeftijden.

Het biedt bijvoorbeeld baby’s de ruimte om Loose Parts maximaal te verkennen. Voor BSO’s is VUURRR bij uitstek de manier om van ‘vrij spelen’ een waardevolle activiteit zonder voorbereiding te maken. VUURRR kan een hele dag maar ook een uurtje duren. Het is aan de organisatie om te bepalen hoe VUURRR verder ingevuld zal worden en het kan daardoor naadloos aansluiten op de visie van jouw organisatie. Voor VUURRR zijn er geen dure materialen nodig. Loose Parts zijn overal te vinden en passen binnen een duurzame visie.

VUURRR in jouw organisatie?

Om mee te starten, bijvoorbeeld op een studiedag:

VUURRR inspiratieworkshop. Een workshop van 1,5 uur Kosten per persoon € 36,30  Exclusief evt reiskosten. Minimaal 15 deelnemers.

In de kosten zijn inbegrepen: eventueel materiaalgebruik tijdens de bijeenkomst en in voorkomende gevallen overig studiemateriaal Wij staan als organisatie bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd als onderwijsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen en workshops BTW-vrijgesteld aanbieden.

Het vervolg:

VUURRR verdiepende training. Een training bestaande uit twee bijeenkomsten van ieder 3 uur. Praktijkopdracht tussen de bijeenkomsten. Na de tweede bijeenkomst volgt nog 8 weken lang een wekelijks VUURRRproef in de mailbox van de deelnemers. Kosten € 203,50 pp. Minimaal 15  deelnemers.

In de kosten zijn inbegrepen: eventueel materiaalgebruik tijdens de bijeenkomst en in voorkomende gevallen overig studiemateriaal

Wij staan als organisatie bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd als onderwijsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen en workshops BTW-vrijgesteld aanbieden.

Opleidingsniveau

  • Het opleidingsniveau van de workshop en de training is MBOniveau

Aanvangsniveau/vooropleiding

  • Om succesvol mee te kunnen doen met de workshop en de training hanteren wij een aanvangsniveau van MBO voor pedagogisch professionals met praktische werkervaring op de groep 
  • Voor BBL/BOL studenten die op het moment van de workshop/training praktisch aan het werk zijn op de groep of stage lopen op de groep geldt een minimaal vooropleidingsniveau van VMBO