Unknown Wat is Uk & Puk?CRKBO_Instelling

Uk & Puk is één van de methoden van Ko-totaal. Net als Puk & Ko (voor 2½ tot 4 jarigen in peuterspeelzaal) en Ik & Ko (voor groep 1 en 2 in het basisonderwijs) richt Uk & Puk zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0 tot 4 jaar.

Naast de taal-en rekenontwikkeling is er bij Uk & Puk extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek.

Thema’s en activiteiten

Kinderen op kinderdagverblijven ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn. Hij biedt troost en is een vriendje waarbij baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is de schakel tussen pedagogisch medewerker en het kind.

Thema’s van Uk & Puk

Uk & Puk bestaat uit dezelfde tien thema’s :

 

1.WelkomPuk!Uk & Puk, Mooi Werk training & coaching, Marije Magito, Jonge Kind Centrum, JKC, Almere, Gooi

2. Knuffels

3. Hatsjoe!

4. Hoera!

5. Wat heb jij aan vandaag?

6. Regen

7. Dit ben ik

8. Eet smakelijk!

9. Reuzen en kabouters

10. Oef, wat warm!

 

Extra thema is het thema ” Ik ben bijna 4! “, het thema wat je kunt gebruiken wanneer kinderen bijna 4 jaar worden en dus bijna naar school gaan.

Activiteiten Uk & Puk

Pegagogisch medewerkers kunnen per thema diverse activiteiten uitvoeren, waarmee zij de totale ontwikkeling van kinderen stimuleren. De taal-, sociaal/emotionele- en motorische ontwikkeling komen in elk thema ruim aan bod. Per thema kun je activiteiten in de grote of in de kleine groep ondernemen of met individuele kinderen. De activiteiten vinden vooral plaats binnen bestaande situaties zoals tijdens de verzorgings- en spelmomenten. De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.

Met Uk & Puk ontstaat er een doorgaande lijn richting basisonderwijs.

Wij verzorgen trainingen Uk & Puk op maat: certificeringstrajecten (bestaande uit 13 bijeenkomsten, 6 groepsconsulten en 3 quickscans), instroomtrajecten voor organisaties die al gecertificeerd met Uk & Puk werken en nieuwe medewerkers willen opleiden en overstaptrajecten voor organisaties die met Puk & Ko werken en willen overstappen naar Uk & Puk.

Daarnaast verzorgen we ook de zogenaamde koptrainingen Uk & Puk (vervolg van VierVVE basistraining)CRKBO

Naast de certificeringstrajecten kunnen we je bijstaan op ouderavonden met achtergrondinformatie over het programma en verzorgen we op studiedagen verdiepingsmodulen Uk & Puk.

Trainingen en workshops worden op maat gemaakt en de kosten zijn afhankelijk van de wensen van de organisatie. Bel of mail voor vrijblijvend overleg en een kostenopgave: tel 0653953043 of mail naar marije@hetjkc.nl