TINK, Marije Magito, Mooi Werk, training kinderopvang, Sardes, Taal- en interactievaardigheden, subsidie SZWTINK staat voor: Taal- en INteractievaardigheden KinderopvangCRKBO_Instelling

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid.

In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren.

Sardes ontwikkelde TINK samen met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK.

 

Tops TINK training

Tops over de TINK training, verzorgd door Marije Magito

INHOUD TINK training voor pedagogisch medewerkers

De TINK-training start met een intake. Daarna zijn er acht bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan zes interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen. Ook komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod.

Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag op je werk. Je maakt, onder ander, video-opnames die we in de volgende bijeenkomst met elkaar analyseren. Tijdens de training krijg je inzicht in de kwaliteit van je interactievaardigheden en je eigen taalniveau waardoor je goed toegerust bent om te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

Meer weten of je gelijk aanmelden? Mail naar marije@hetjkc.nl.

Kosten en subsidie

De TINK-training kost € 650, – per persoon.

Studiebelasting voor deelnemersTINK, Marije Magito, Mooi Werk, training kinderopvang, Sardes, Taal- en interactievaardigheden, subsidie SZW

Voor het gehele traject: 42 uur

  • 3 uur per bijeenkomst
  • 0,5 uur leeswerk per bijeenkomst
  • 2,5 uur verwerking opdrachten op de werkvloer (incl collegiaal overleg en tijd die tijdens vergadering aan TINK opdrachten besteed wordt)