blur boy child 821948

Training ‘Haal meer uit media in de bso’

Basistraining voor pedagogisch medewerkers

De basistraining is een vervolg op de inspiratiebijeenkomst over het belang van mediaopvoeding.

Programma

Tijdens de basistraining Haal meer uit media in de BSO staat het bewust en activerend inzetten van media met (jonge) kinderen centraal. Met behulp van de theorie ga je aan de slag met verschillende toepassingen van media voor verschillende leeftijden. Het gaat daarbij niet om de technische aspecten van media. De training is vooral gericht op de verschillende toepassingen van media, het leggen van verbanden tussen de online en offline activiteiten en de rol van de pedagogisch medewerker tijdens het inzetten van media.
Deze basistraining is interactief van aard. Naast korte presentaties en demonstraties ga je vooral zelf aan de slag.

Resultaat

Na de training:

  • kijk je kritisch naar de media die je wilt inzetten op de groep
  • heb je concrete ideeën om zelf media op een bewuste en activerende manier in te zetten in het werken met kinderen in de BSO
  • weet je balans te houden tussen ‘online’ en ‘offline’ activiteiten
  • kun je kinderen van diverse leeftijden ondersteunen en begeleiden tijdens activiteiten waarbij media worden ingezet.

Kortom, ben je in staat om meer uit media te halen ten behoeve van spel en de ontwikkeling van kinderen.

Voor wie

De basistraining is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de bso.

Tijdsinvestering

  • 1 inspiratiebijeenkomst x 2 uur = 2 uur (20%)
  • 1 bijeenkomst x 3,5 uur exclusief pauze = 4 uur (40 %)
  • 12 kleine en grotere verwerkingsopdrachten in de praktijk (vooral op de groep) = 4 uur (40%)

Totaal: 10 uur

Kosten

De basistraining Haal meer uit media in de BSO kost € 1.480, – per trainingsgroep van maximaal 15 personen. Omdat het hier scholing betreft hoeft er geen btw betaald te worden.

Heb je interesse in de training? Neem contact op met Marije Magito van het Jonge Kind Centrum, gecertificeerd Kind & Media trainer.