VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) beoogt onderwijsachterstanden van  kinderen te voorkomen of te verminderen zodat ze grotere kans hebben op een succesvolle en voorla plezierige tijd op school.

VierVVE, Uk & Puk en Peuterplein is er speciaal voor ALLE kinderen en ALLE pedagogisch medewerkers. Het is leuk en speels voor de kinderen en een verrijking van kennis en vaardigheden voor de beroepskrachten. Een win-win situatie dus.

Het JKC voor professionals biedt training in de erkende VVE programma’s:

  • VierVVE basistraining
  • Uk & Puk, certificeringstrajecten, instroomgroepen en koptraining (voor na de basistrainingVierVVE)
  • Peuterplein, certificeringstrajecten, instroomgroepen en koptraining (voor na de basistrainingVierVVE)