Peuterplein is een compleet programma voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen door middel van leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Het programma biedt een rijk en gevarieerd aanbod om de peuters optimaal te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.

De veelgebruikte lesmethodes Peuterplein en Kleuterplein van Malmberg zijn sinds 8 oktober 2015 officieel erkend als integrale VVE-programma’s. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Peuterplein en Kleuterplein zijn door de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) beoordeeld als goed onderbouwd. Ook is voldaan aan de door de commissie gehanteerde criteria voor een VVE-programma.

Peuterplein is een thematisch speelleerprogramma, gericht op kinderen van 0-4 jaar en sluit aan op het programma Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Peuterplein is een compleet programma voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met gevarieerde activiteiten waarin alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden die voor kinderen van 0-4 jaar van belang zijn: zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en expressie.

Aanbod van het JKC voor professionals aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang/peuterspeelzaal:
• VVE-training: 10 bijeenkomsten + 4 coachgesprekken
• als koptraining (als vervolg op de Basistraining VVE voor vaste
medewerkers): 4 bijeenkomsten + 3 coachgesprekken

Peuterplein Malmberg