Privacy verklaring van Mooi Werk training & coaching

De geheimhoudingsplicht is van kracht zoals beschreven in de WBP (wet bescherming persoonsgegevens, Europese privacy-richtlijn nr. 95/46/EG).

Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.

De opslag van persoonsgegevens omvat de verwerking van:

· personalia en identificatiegegevens

· gegevens verkregen van u (of met toestemming van u) opgesteld door (para) medici, psychologen, (ortho)pedagogen, leidinggevenden, leerkrachten, intern begeleiders van school en/of kinderopvang en therapeuten.

Mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met Marije Magito op telefoonnummer 06-53953043 of via marije@mooiwerktraining.nl.

Uiterlijk binnen 48 uur zal er contact met u opgenomen worden.

Mocht het niet mogelijk zijn om uw vraag direct te beantwoorden zal aangegeven worden op welke termijn uw vraag wel beantwoord zal worden.

Huizen, 23 augustus 2015