kindmedia logoblauw
Mediaopvoeding is ook een taak van de opvang en de school. Het is een taak voor elke professionals die werkt met ouders en kinderen. Onze ambitie is dat professionals die werken met (jonge) kinderen bewust zijn van hun rol bij mediaopvoeding. Dat ze het ook als hun taak zien. En dat elke organisatie die met kinderen (en hun ouders) werkt (een kinderdagverlijf, peuterspeelzaal, bso of school) een visie op media ontwikkelt. Je hoeft niet perse met media aan de slag op de groep, maar je moet wel duidelijk kunnen maken aan ouders hoe je over media denkt en welke keuzes je maakt en waarom.

Voor wie

Kind & Media is bedoeld voor alle professionals die werken met kinderen en hun ouders. Denk bijvoorbeeld aan:blonde camera child 189857

  • Pedagogisch medewerkers (peuterspeelzaal, kinderopvang en bso)
  • Leerkrachten onderbouw
  • Bibliotheekmedewerkers
  • Jeugdgezondheidszorgmedewerkers (artsen en verpleegkundigen)

Trainingen

  • Haal meer uit media met peuters
  • Haal meer uit media met kleuters
  • Haal meer uit media in de BSO
  • Haal meer uit media voor gastouders