Wil jij binnen je kinderopvang aan de slag als Babyclub® Excellente Beroepskracht?Logo Babyclub

Dat kan door een certificeringstraject te volgen. In deze training wordt aandacht gegeven aan de theorie die je nodig hebt om te begrijpen wat baby’s nodig hebben om ze goed te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, zo komen de zes interactievaardigheden van de beroepskracht met betrekking tot specifiek de baby’s aan bod, ga je aan de slag met het maken van een baby-activiteitenboek, wordt er verbinding gemaakt met de ontwikkelingsgebieden en/of sluiten aan bij de gebruikte (VVE) methode in de organisatie en is er ruimschoots aandacht voor individuele coaching on the job door middel van VIB (Video Interactie Begeleiding). Het traject neemt in totaal circa 6 tot 8 maanden in beslag.

 Wat komt er aan bod:

 • hersenontwikkeling van baby’s: hoe leren baby’s en hoe kun je de ontwikkeling van baby’s stimuleren?
 • overprikkeling: wat is dat en hoe voorkom je dat? Kijken naar baby’s en aansluiten bij de initiatieven van baby’s.
 • de inzet van de zes interactievaardigheden in het werken met baby’s (Sensitieve Responsiviteit, Respect voor Autonomie, Structuur bieden, Praten en uitleggen, Ontwikkelingsstimulering en het Stimuleren van onderlinge interactie bij baby’s0
 • verbinding maken met ontwikkelingsgebieden: spraak/taal, rekenen, sociaal emotioneel en   motorisch (of sluiten aan bij de (VVE) methode waarmee binnen de organisatie worden gewerkt)
 • verbinding maken met het Pedagogisch Curriculum (uitgegeven door BKK mei 2017)
 • zelfreflectie in het werken met baby’s

baby 2087299 1920Wat gaat de beroepskracht praktisch doen:

 • Beroepskrachten ontwikkelen samen met hun collega’s een eigen “baby-activiteitenboek” gericht op de brede ontwikkeling
 • Op de werkvloer praktisch aan de slag met de activiteiten
 • Individuele coaching on the job door middel van VIB (Video Interactie Begeleiding)
 • Beroepskrachten filmen elkaars activiteiten en geven elkaar feedback.
 • Beroepskrachten reflecteren op hun eigen handelen
 • Vergroten van de theoretische kennis op het gebied van baby-ontwikkeling

 

Studiebelasting:

 • 4 bijeenkomsten van 3 uur = 12 uur totaal
 • 3 individuele VIB (Video Interactie Begeleiding) bezoeken op locatie per persoon, = 3 uur totaal
 • huiswerk tussen bijeenkomsten door: 3 x 3 uur= 9 uur totaal  (grotendeels op de werkvloer)
 • kennis en inzichttoets tijdens de laatste bijeenkomst
 • totaal 26 uur per deelnemer

 Voorwaarden behalen certificaat

De training wordt afgesloten met een certificaat ” Babyclub® Excellente Beroepskracht” als je:

 • alle vier bijeenkomsten aanwezig bent geweest en actief hebt meegedaan (ter beoordeling van de trainer)
 • alle drie individuele VIB bezoeken succesvol hebt gevolgd
 • voor de toets in de laatste bijeenkomst een voldoende haalt.

Einddoelen opleiding:

 • deelnemers beschikken over een basis aan theoretische kennis over de ontwikkeling van baby’s om adequaat met de baby’s op hun groep te kunnen werken
 • deelnemers beschikken over voldoende baby-activiteiten die de brede ontwikkeling van baby’s stimuleren
 • deelnemers begrijpen wat overprikkeling is, herkennen de symptomen en reageren adequaat wanneer zij deze signalen herkennen.
 • deelnemers kunnen de verbinding maken tussen de uit te voeren activiteiten en de ontwikkelingsgebieden van baby’s
 • deelnemers hebben kennis genomen van het Pedagogisch Curriculum en leggen de verbinding met hun handelwijze
 • deelnemers hebben geoefend met het werken met beeldmateriaal en zijn in staat op zichtzelf te reflecteren te aanzien van het werken met baby’s

Opleidingsniveau

 • Het opleidingsniveau van deze training is MBOniveau

Aanvangsniveau/vooropleiding

 • Om succesvol mee te kunnen doen met deze training hanteren wij een aanvangsniveau van MBO voor pedagogisch professionals met praktische werkervaring op de groep 
 • Voor BBL/BOL studenten die op het moment van de training praktisch aan het werk zijn op de groep of stage lopen op de groep geldt een minimaal vooropleidingsniveau van VMBO

Let op: Het behalen van de einddoelen staat of valt met de inzet en capaciteit van de betrokken medewerker. De trainer zal zich inspannen om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken maar kan geen garantie bieden met betrekking tot factoren waar zij geen invloed op heeft.

Geldigheidsduur Certificaat

De geldigheidsduur van het certificaat is, vanuit de FCB, (nog) niet beperkt tot een bepaalde termijn.

Dit betekent niet dat het niet belangrijk is om je medewerkers bijscholing aan te bieden.

Bij de training Babyclub  Excellente Beroepskracht zit dan ook, ongeveer een jaar na behalen certificaat, een kwaliteitskring inbegrepen. Dat is een bijeenkomst van maximaal een dagdeel waarin we de deelnemers bijpraten over recente ontwikkelingen op het gebied van baby’s in de opvang en bespreken we casussen en knelpunten op de werkvloer.

Deze opvolging van kennisuitbreiding en coaching in de uitvoering in de praktijk is noodzakelijk om de kwaliteit van de Babyclub® Excellente Beroepskracht op hoog niveau te houden.

Kosten (excl. mogelijke reiskosten en evt. kosten huur locatie)

Voor de opleiding : € 995,00 per persoon.

Dit is inclusief de 1e kwaliteitskring ongeveer een jaar na certificering.

In de kosten zijn inbegrepen: Reader van de training Babyclub Excellente Beroepskracht. Hierin houdt de deelnemer ook haar/zijn huiswerkopdrachten in bij en eventueel materiaalgebruik tijdens de bijeenkomsten.

Kwaliteitskring heeft een minimale groepsgrootte van 12, maximaal 15 beroepskrachten

Wij staan als organisatie bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) geregistreerd als onderwijsorganisatie en kunnen daarmee onze trainingen en workshops BTW-vrijgesteld aanbieden.

Wil jij als gecertificeerde Babyclub® Excellente Beroepskracht aan het werk met het activiteitenprogramma Babyclub® en daarmee in een klap EN een activiteitenprogramma voor op de groep EN een ouderbetrokkenheidsprogramma in huis halen? Ga dan ook voor de Licentie Babyclub® voor kinderopvangorganisaties.

 

Aanmelden als geïnteresseerde voor dit traject kan via onderstaand formulier:

 

Logo Babyclub Babies paars