Wil jij binnen je kinderopvang aan de slag als Babyclub® Excellente Beroepskracht?

Dat kan door een certificeringstraject te volgen. In deze training wordt aandacht gegeven aan de theorie die je nodig hebt om te begrijpen wat baby’s nodig hebben om ze goed te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, zo komen de zes interactievaardigheden van de beroepskracht met betrekking tot specifiek de baby’s aan bod, ga je aan de slag met het maken van een baby-activiteitenboek, wordt er verbinding gemaakt met de ontwikkelingsgebieden en/of sluiten aan bij de gebruikte (VVE) methode in de organisatie en is er ruimschoots aandacht voor individuele coaching on the job door middel van VIB (Video Interactie Begeleiding). Het traject neemt in totaal circa 6 tot 8 maanden in beslag.

 Wat komt er aan bod:

 • hersenontwikkeling van baby’s: hoe leren baby’s en hoe kun je de ontwikkeling van baby’s stimuleren?
 • overprikkeling: wat is dat en hoe voorkom je dat? Kijken naar baby’s en aansluiten bij de initiatieven van baby’s.
 • de inzet van de zes interactievaardigheden in het werken met baby’s (Sensitieve Responsiviteit, Respect voor Autonomie, Structuur bieden, Praten en uitleggen, Ontwikkelingsstimulering en het Stimuleren van onderlinge interactie bij baby’s0
 • verbinding maken met ontwikkelingsgebieden: spraak/taal, rekenen, sociaal emotioneel en    motorisch (of sluiten aan bij de (VVE) methode waarmee binnen de organisatie worden gewerkt)
 • verbinding maken met het Pedagogisch Curriculum (uitgegeven door BKK mei 2017)
 • zelfreflectie in het werken met baby’s

Wat gaat de beroepskracht praktisch doen:

 • Beroepskrachten ontwikkelen samen met hun collega’s een eigen “baby-activiteitenboek” gericht op de brede ontwikkeling
 • Op de werkvloer praktisch aan de slag met de activiteiten
 • Individuele coaching on the job door middel van VIB (Video Interactie Begeleiding)
 • Beroepskrachten filmen elkaars activiteiten en geven elkaar feedback.
 • Beroepskrachten reflecteren op hun eigen handelen
 • Vergroten van de theoretische kennis op het gebied van baby-ontwikkeling

 

Studiebelasting:

 • 4 bijeenkomsten van 3 uur = 12 uur totaal
 • 3 individuele VIB (Video Interactie Begeleiding) bezoeken op locatie per persoon, = 3 uur totaal
 • huiswerk tussen bijeenkomsten door: 3 x 3 uur= 9 uur totaal  (grotendeels op de werkvloer)
 • kennis en inzichttoets tijdens de laatste bijeenkomst
 • totaal 26 uur per deelnemer

 Voorwaarden behalen certificaat

De training wordt afgesloten met een certificaat ” Babyclub® Excellente Beroepskracht” als je:

 • alle vier bijeenkomsten aanwezig bent geweest en actief hebt meegedaan (ter beoordeling van de trainer)
 • alle drie individuele VIB bezoeken succesvol hebt gevolgd
 • eindpresentatie in de laatste bijeenkomst hebt gedaan
 • voor de online thuis toets een voldoende haalt.

Het certificaat kan jaarlijks verlengd worden door middel van het volgen van zogenaamde kwaliteitskringen. De 1e Kwaliteitskring inclusief locatiebezoek zijn in de prijs van de opleiding inbegrepen (m.u.v. reiskosten). Deze vind plaats aan het einde van het 1e jaar na het behalen van het certificaat.

Einddoelen opleiding:

 • deelnemers beschikken over een basis aan theoretische kennis over de ontwikkeling van baby’s om adequaat met de baby’s op hun groep te kunnen werken
 • deelnemers beschikken over voldoende baby-activiteiten die de brede ontwikkeling van baby’s stimuleren
 • deelnemers begrijpen wat overprikkeling is, herkennen de symptomen en reageren adequaat wanneer zij deze signalen herkennen.
 • deelnemers kunnen de verbinding maken tussen de uit te voeren activiteiten en de ontwikkelingsgebieden van baby’s
 • deelnemers hebben kennis genomen van het Pedagogisch Curriculum en leggen de verbinding met hun handelwijze
 • deelnemers hebben geoefend met het werken met beeldmateriaal en zijn in staat op zichtzelf te reflecteren te aanzien van het werken met baby’s

Let op: Het behalen van de einddoelen staat of valt met de inzet en capaciteit van de betrokken medewerker. De trainer zal zich inspannen om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken maar kan geen garantie bieden met betrekking tot factoren waar zij geen invloed op heeft.

Geldigheidsduur Certificaat

De geldigheidsduur van het certificaat is gesteld op 2 jaar waarbinnen één kwaliteitskring Babyclub® (ongeveer een jaar na behalen certificaat) en een VIB bezoek (excl. reiskosten) is inbegrepen. Aan het einde van het 2e jaar kan het certificaat telkens voor een jaar verlengd worden door middel van het volgen van een jaarlijkse kwaliteitskring incl. VIB bezoek op locatie.

Deze opvolging van kennisuitbreiding en coaching in de uitvoering in de praktijk is noodzakelijk om de kwaliteit van de Babyclub® Excellente Beroepskracht op hoog niveau te houden. Zij wordt geacht op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen ten aanzien van het werken met baby’s en zij is in staat om het geleerde in praktijk te laten zien ten tijde van een VIB bezoek op de locatie.

Kosten (excl. mogelijke reiskosten en evt. kosten huur locatie)

Voor de opleiding : € 800,00 per persoon. (prijspeil 2017)

Dit is inclusief de 1e kwaliteitskring (incl. VIB bezoek) na het 1e jaar na certificering en inclusief opname in het register Babyclub® Excellente Beroepskracht. Zo heb je na afronding van de opleiding een certificaat die 2 jaar geldig is.

Verlenging certificering per jaar: € 150,00

Dit is voor de kosten van het volgen van de jaarlijkse kwaliteitskring incl. VIB locatiebezoek (excl. reiskosten) en registratie in het register Babyclub® Excellente Beroepskracht.

Kwaliteitskring heeft een minimale groepsgrootte 12, maximaal 15 beroepskrachten

Voorbeeld:

Kinderopvang Pippie leidt 4 beroepskrachten op: 4 x € 800,00                           € 3.200,00 (excl reiskosten)

Hiervoor krijgen zij een opleiding bestaande uit 4 groeps-

bijeenkomsten, 3 individuele VIB bezoeken op hun

eigen locatie, een online toets en na het 1e jaar de

kwaliteitskring incl. VIB (excl. reiskosten)

Aan het einde van het 2e jaar besluit Pippie de certificering van haar

medewerkers te willen handhaven.

Kosten 4 x € 150,00                                                                                €   600,00

Hiervoor krijgen zij een kwaliteitskring en VIB bezoek

op locatie (exc. reiskosten)

Over een termijn van 3 jaar spreken we dan over een totaal investering van 3.800,00, omgerekend € 105,56 per maand (excl. evt. meerkosten door reiskosten en/of huur locatie voor groepsbijeenkomsten) voor de continue training van de 4 Babyclub® Excellente Beroepskrachten.

Meld je aan via marije@hetjkc.nl dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op over de mogelijkheden.

Wij zijn als organisatie door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) erkend en kunnen daarmee onze trainingen BTW-vrij aanbieden.

Trainers voor deze training zij, onder meer : Mirjam Meeuwissen en Marije Magito die beiden jarenlange ervaring hebben als trainer van professionals en A.I.T gecertificeerd VIB-ers zijn.

Wil jij als gecertificeerde Babyclub® Excellente Beroepskracht aan het werk met het activiteitenprogramma Babyclub® en daarmee in een klap EN een activiteitenprogramma voor op de groep EN een ouderbetrokkenheidsprogramma in huis halen? Ga dan ook voor de Licentie Babyclub® voor kinderopvangorganisaties.

Prijspeil 2017, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Aanmelden als geïnteresseerde voor dit traject kan via onderstaand formulier: