Wat is de Babyclub?

De Babyclub bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten waarbij kinderen samen met hun ouder(s) in groepsverband spelen, leren en sociale contacten opdoen. Door uitleg over en uitvoering van ontwikkelingsstimulerende spelactiviteiten wordt de brede ontwikkeling van het kind gesimuleerd en ontvangen ouders praktische handvatten om ook in de thuisomgeving de ontwikkeling van hun kind leeftijdsadequaat te stimuleren. Tijdens de spelactiviteiten wordt aandacht besteed aan cognitieve-, (senso)motorische-, taal- en sociaal-emotionele vaardigheden. Ouders krijgen ondertussen uitleg over de ontwikkeling en ontwikkelingsstimulatie van baby’s, waarbij wordt ingegaan op wat baby’s leren (ontwikkelingsopgaven) en wat baby’s nodig hebben (opvoedvaardigheden). Ouders passen het geleerde direct in praktijk toe, ontvangen laagdrempelige feedback en krijgen ruimte om opvoed- en ontwikkelingsvragen te stellen.

Hoe is het opgebouwd

Een les van de Babyclub kent een opbouw die iedere week dezelfde is. De activiteiten bieden we aan via een dakpanmodel. Sommige activiteiten kennen de kinderen van de keer ervoor en daar voegen we weer nieuwe activiteiten aan toe. Zo weten de baby’s, maar ook de ouders, waar ze aan toe zijn en krijgen ze de mogelijkheid een activiteit onder de knie te krijgen. Door het ritme en de structuur weten de baby’s en hun ouders wat er komen gaat. Er zijn tien thema’s met elk drie verschillende lessen. Deze themalessen worden na elkaar gegeven. Er zijn dus dertig lessen. Daarnaast bevat het programma nog tien speciale feestlessen die goed te gebruiken zijn tijdens de feestdagen. Maar het kunnen ook losse lessen zijn die de thema’s mooi op elkaar aan laten sluiten. Bij het plannen van dethema’s is het handig om rekening te houden met de seizoenen. Er zijn vier seizoensgebonden thema’s. Soms leent het ene thema zich beter voor een seizoen dan een ander thema. Zo kun je rond de feestdagen heel goed het thema speelgoed aanbieden en ‘mijn lijf’ op het moment dat het niet zo fris meer is buiten en de kinderen nog niet zo dik gekleed zijn. De lessen zijn volgens een vaste volgorde opgebouwd.

Benodigde competenties van uitvoerders; het ideale Babyclub CV