Op dit moment kun je je niet aanmelden voor de lessen in Almere. Door de coronamaatregelen is het voor ons op het moment onmogelijk een juiste uitvoering aan de programma’s te geven. Zodra we weer mogelijkheden zien laten we dat weten via de website.

Hartelijke groeten,

Marije Magito