Veel kinderen maken door een ongunstige thuissituatie minder kans op een succesvolle schoolloopbaan.

Ze hebben als ze twee jaar zijn vaak al een achterstand in hun ontwikkeling. Niet alle ouders zijn in staat om hun kind goed te ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Zonder extra steun beginnen hun kinderen dan ook met een aanzienlijke achterstand aan het formele onderwijs (groep 3). Een achterstand die ze dan meestal niet meer inlopen en waar ze hun hele leven nadeel van ondervinden.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) beoogt onderwijsachterstand van deze kinderen te voorkomen of te verminderen zodat ze meer kans hebben in het onderwijs. En met succes. Onderzoek laat zien dat kinderen die voor- en vroegschoolse educatie hebben gevolgd een groot deel van hun achterstand inhalen.

Het JKC voor professionals biedt training in de volgende erkende VVE programma’s:

  • VierVVE basistraining
  • Uk & Puk, certificeringstrajecten, instroomgroepen en koptraining (voor na de basistrainingVierVVE)
  • Peuterplein, certificeringstrajecten, instroomgroepen en koptraining (voor na de basistrainingVierVVE)