PARS Playwork NL is te gast op de website van het Jonge Kind Centrum, wij faciliteren tijdelijk een pagina op deze website voor het Nederlandse netwerk van spelbegeleiders die met deze internationale methodiek werken.

 

Kinderen zijn zelf de experts in spelen

Een paar takken als zwaarden, een prachtige hut als kasteel, een heerlijke modderpoel als keuken of waterstroompjes die een landschap vormen om steden, bruggen en wegen te bouwen. Geef kinderen tijd en ruimte en je krijgt de meest fantastische spelsituaties. Volwassenen zijn eigenlijk niet nodig. Of hebben volwassenen wel degelijk een rol en hoe ziet die er dan uit?

Playwork is een werkwijze (op basis van het PARS Playwork model) om kinderen in hun vrije tijd te begeleiden en te ondersteunen in hun vrije, avontuurlijke en risicovolle spel. Het komt uit Groot Brittannië waar het ontwikkeld is in de ‘adventure playgrounds’, en benadrukt het belang van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spel. De ‘Playwork benadering’ gaat uit van de autonomie van kinderen en de verantwoordelijkheid voor hun eigen speelomgeving en wat zij daar zelf willen spelen. Zie voor verdere informatie over de methodiek: www.commonthreads.org.uk

 

Twee trainingen PARS Playwork in Nederland in de week van 14 tot en met 18 oktober 2019

Door dr. Shelly Newstead, een bevlogen en ervaren docent uit Engeland. “In deze methode staat vrij spel door kinderen in hun vrije tijd centraal.”

Masterclass PARS Playwork – Almere

Maandag 14 oktober, dinsdag 15 oktober en donderdag 17 oktober 2019
steeds van 9.30 uur – 15.00 uur  (totaal drie ruime dagdelen)
Locatie: Jonge Kind Centrum, Transistorstraat 31, 1322 CK Almere.
Kosten: 190 euro (incl. drie lunches op de locatie)
Aanmelding: Meld je aan via parsplayworknl@gmail.com

Voor wie: Deze Masterclass behandelt het hele PARS Playwork Model en biedt alle ruimte voor verdieping en vragen van de deelnemers.
De training is voor professionals en vrijwilligers uit de kinderopvang, buitenschoolse opvang, natuur- en milieueducatiecentra, speeltuinontwerpers, beleidsmedewerkers, kinderwerkers, pedagogen en speeltuinwerkers, studenten pedagogiek etc.

PARS Playwork Practicals – Rotterdam

Deze training biedt handvatten voor toepassing van Playwork in de praktijk.

Woensdag 16 oktober, Vrijdag 18 oktober 2019
steeds van 9.00 uur tot 13.00 uur (totaal twee dagdelen)
Locatie: Ravottuh/BuurtLAB, Crooswijksebocht 10, 3034 NA Rotterdam
Kosten: 130 euro
Aanmelden via: parsplayworknl@gmail.com

Voor wie: Deze Praktijktraining is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe Playwork in de praktijk werkt. De training is voor professionals en vrijwilligers uit de kinderopvang, buitenschoolse opvang, natuur- en milieuedcuatiecentra, kinderwerkers, speeltuinwerkers, begeleiders van kindervakantieweken, studenten etc. Voorkennis van PARS Playwork is niet nodig.

Meer informatie over de twee trainingen

De meerwaarde van de training is ook het uitwisselen tussen de deelnemers vanuit diverse disciplines dat hen verder brengt in hun professionele en pedagogische houding en rol naar kinderen. De voertaal van deze twee trainingen is Engels. De taal is helder en goed te volgen. Neem bij twijfel hierover contact op.
Op www.commonthreads.org.uk vind je de precieze omschrijving van beide trainingen.

Docent PARS Playwork

Dr. Shelly Newstead: “Ik ben nu dertig jaar bezig met Playwork omdat ik wil dat kinderen een goede kindertijd hebben. Kinderen hebben hun eigen vrije tijd en ruimte nodig. Ik heb als onderzoeker een model ontwikkeld (het PARS Playwork model) dat bedoeld is voor situaties waarin volwassenen kinderen begeleiden. Dit gaat erover dat volwassenen zich voortdurend bewust zijn van hun eigen rol en er tegelijkertijd op gericht zijn om kinderen zoveel mogelijk hun eigen vrije tijd en ruimte te laten ervaren. Ik geef trainingen over de hele wereld, bijvoorbeeld in Engeland, China, Australië en Nederland. Met veel plezier stimuleer ik mensen om met PARS Playwork hun eigen praktijk te beschrijven en ermee aan de slag te gaan. “

Kerngroep PARS Playwork NL (i.o.)

Deze twee trainingen worden georganiseerd door de kerngroep PARS Playwork NL (i.o.) in samenwerking met Commonthreads (UK), Jonge Kind Centrum en Ravottuh. De kerngroep heeft als missie om de methodiek van PARS Playwork te introduceren in Nederland als werkwijze om het vrije spel van kinderen te stimuleren. Wil je meer weten over de trainingen of over PARS Playwork NL neem dan contact met ons op door te mailen naar parsplayworknl@gmail.com

Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws

Lees meer op de website van Springzaad

‘Play is the business of children themselves.’  (Lambert, 1974)