download

We leven in een bijzondere tijd; veel kinderen konden een lange periode niet naar onze kinderopvang en we spenderen veel meer tijd thuis dan voorheen. Om die reden willen wij, vanuit Kindcentrum Putten, jullie (ouders en/of verzorgers), ideeën en inspiratie geven. De wereld spelenderwijs ontdekken is namelijk van groot belang voor de ontwikkeling van je kind.

Daarom willen wij jullie wekelijks een filmpje aanbieden van ongeveer een half uur. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende leeftijdsgroepen; baby, dreumes en peuter. Hierdoor sluit het filmpje aan bij de behoeften en ontwikkelingsgebieden van je kind. De filmpjes zijn gebaseerd op de ouderkind programma’s die ontwikkeld en aangeboden worden door Stichting Jonge Kind Centrum.

Deze ouderkind programma´s richten zich op verschillende aandachtsgebieden die de ontwikkeling van je kind(eren) stimuleren. Denk hierbij aan spelen, ontdekken, lezen, bewegen, zingen en dansen. Maar, plezier maken staat natuurlijk centraal!

Deze stichting is voor Kindcentrum Putten niet onbekend; onze babyleidsters hebben de training ‘Babyclub Excellente Beroepskracht’ gevolgd bij het Jonge Kind Centrum.

Wij hopen jullie hiermee te inspireren en enthousiasmeren om leuke activiteiten te ondernemen met je kind!

Met hartelijke groeten,

Team Kindcentrum Putten