Beste ouder,

Via deze pagina houden we jullie op de hoogte van de situatie met betrekking tot de gevolgen van de maatregelen van de overheid voor de ouder-kind programma’s van Stichting Jonge Kind Centrum

Almere, 17 maart 2020

Beste ouders,

Vorige week lieten we jullie weten dat we, in verband met de uitbraak van het Coronavirus, iedere week opnieuw zouden kijken of de lessen op zaterdag door zouden kunnen gaan of niet. Dit was gebaseerd op het overheidsadvies om bij ziekteverschijnselen sociaal contacten te vermijden.

Inmiddels is zondagmiddag 15 maart de maatregel aangescherpt en wordt nu geadviseerd om überhaupt sociaal contact te vermijden. Deze maatregel duurt, in ieder geval tot 6 april 2020.

Dit betekent dat de lessen van de Babyclub, Dreumesfun en Peutersteps in ieder geval tot en met de les op 4 april 2020 niet door kunnen gaan.

We hebben hier te maken met een uitzonderlijke situatie en realiseren ons gelijk dat we, als kleine stichting die ‘haar eigen broek ophoudt’, in deze situatie erg kwetsbaar zijn. Wij krijgen geen subsidie noch worden door fondsen ondersteund.

We hebben een kleine reserve om onze vaste lasten even door te kunnen betalen maar we kunnen dit inkomstenverlies niet lang dragen.

We hebben altijd aangegeven dat de lessen, wanneer die uitvallen door ons ‘toedoen’ (vakantie, ziekte, etc) niet ten koste van jullie abonnement gaan. Daar staan we nog steeds 100% achter. Toch willen we jullie vragen om, als het kan, in deze uitzonderlijke situatie, samen de lasten te dragen.

Dat betekent dat, zolang deze situatie voortduurt de ene week op onze kosten is, en de andere week op die van jullie door middel van donatie van jullie reeds betaalde abonnementskosten van die week. Dat betekent concreet dat we DIE les dan niet doorschuiven naar een latere datum.

Voor de start houden we komende zaterdag aan. De 21e maart is voor onze rekening, de 28e maart hopen we op jullie donatie, en 4 april is dan weer voor onze rekening, enz.

Zo zijn wij in staat om voorlopig voort te kunnen bestaan en weer gelijk met de lessen te kunnen starten zodra dat veilig kan en dus weer mag van de overheid. Uiteraard laten we jullie hier volledig vrij in. Wij kunnen niet in jullie portemonnee kijken en begrijpen het ook heel goed als dit voor jullie financieel niet haalbaar is.

Als je accoord gaat met ons voorstel van “samen lasten delen” vernemen we dat graag via een mailtje via marije@hetjkc.nl of via een privé-appje op 0653953043.

Voor nu wensen we jullie veel gezondheid toe en hopelijk tot over een paar weekjes!

Hartelijke groeten,

Marije Magito, directeur Stichting Jonge Kind Centrum

Email: marije@hetjkc.nl | Tel: 065395304

PS: Volg ons in de tussentijd voor leuke spelideeën via Instagram of Facebook.

Almere, 12 maart 2020

Beste ouders,

Naar aanleiding van de persconferentie van vanmiddag ten aanzien van het Coronavirus berichten we jullie over de stand van zaken bij de ouder-kind programma’s van Stichting Jonge Kind Centrum.

Oók wij, medewerkers, directie en bestuur, hebben ons afgevraagd wat de stappen voor Stichting Jonge Kind Centrum zouden moeten zijn ten aanzien van deze maatregelen. We hebben daarbij gekeken naar de situatie zoals die bij ons van toepassing is.

Er zijn twee verantwoordelijkheden te onderscheiden:

De verantwoordelijkheid die ouders met hun kind, onze deelnemers, hebben om zich al dan niet ‘onder de mensen te begeven’ en de verantwoordelijkheid van de medewerkers van onze stichting die voor jullie iedere week op zaterdagochtend de ouder-kind programma’s verzorgen.

Ten aanzien van de laatste verantwoordelijkheid deel ik graag het volgende met jullie:

De regels van de overheid zijn klip en klaar, zie hiervoor ook DEZE pagina:

“Deze maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.”

Wat is de stand van zaken bij het JKC?

De maatregel die voor de stichting Jonge Kind Centrum van toepassing is, is alleen de eerste. Immers, er is geen sprake van een bijeenkomst voor meer dan 100 personen, de mogelijkheid tot thuiswerk is niet aan de orde, we zijn en hebben niet te maken met de aangewezen “kwetsbare personen”, we zijn geen zorgverlener en we zijn geen school.

Dit betekent dat alleen de eerste regel op ons van toepassing is, te weten: “Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.”

Op dit moment hebben enkele medewerkers van de stichting in meer of mindere mate klachten zoals verkoudheid, hoesten en keelpijn. Niemand heeft koorts.

We willen echter geen enkel risico nemen daar waar het de gezondheid van jullie en jullie kinderen betreft.

In dit geval hebben we dan ook besloten dat de lessen van komende zaterdag niet doorgaan.

Deze les wordt “doorgeschoven’ naar volgende week en heeft dus geen consequentie voor jullie abonnement.

Duur

Zolang deze overheidsmaatregel duurt, in ieder geval tot 31 maart aanstaande, zullen we jullie wekelijks uiterlijk op donderdag 18.00 uur laten weten of de lessen van de daaropvolgende zaterdag wel of niet kunnen doorgaan.

Maatstaf hierin is de gezondheid van de medewerkers van de stichting Jonge Kind Centrum. Iedere week bespreken we intern de gezondheid van de medewerkers en daarmee of de lessen al dan niet doorgang kunnen vinden.

Als er geen gezondheidsbelemmeringen van de kant van de medewerkers van de stichting zijn gaan de lessen gewoon door.

Wat betreft de eerdere eerstgenoemde verantwoordelijkheid, die van de ouders en hun deelnemende kind, doen wij een beroep op jullie gezonde verstand.

Zolang de maatregelen vanuit de overheid zoals genoemd gelden en de lessen bij het Jonge Kind Centrum doorgang kunnen vinden, omdat de gezondheid van de medewerkers dat toestaat, gaan wij er van uit dat iedere ouder haar verantwoordelijkheid serieus neemt. Dit betekent dat je niet naar de les komt wanneer er bij jou of je kind sprake is van: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Wij hebben hier met elkaar een gedeelde verantwoordelijkheid in en gaan er van uit dat jullie de maatregelen net zo serieus opvatten als wij dat doen. Wij vertrouwen er op dat hier geen onduidelijkheid over zal ontstaan.

Als je twijfelt of vragen hebt schroom dan niet om contact op te nemen. In dit geval doe je dat met mij, Marije Magito, directeur van de stichting.

We hopen hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven.

Voor nu, nog een fijne avond. Op donderdag 19 maart laten we jullie uiterlijk om 18.00 uur weten of de lessen van zaterdag 21 maart door kunnen gaan.

Hartelijke groeten,

Marije Magito, directeur Stichting Jonge Kind Centrum

Email: marije@hetjkc.nl | Tel: 0653953043